Czas trwania budowy a powstanie zakładu zagranicznego we Włoszech

Publikacja: 02.08.2020 11:13

Czas trwania budowy a powstanie zakładu zagranicznego we Włoszech

Foto: Zgodnie z konwencją włosko-polską o unikaniu podwójnego opodatkowania plac budowy nie stanowi zakładu zagranicznego, jeżeli nie przekracza okresu 12 miesięcy. Żródło: Adobe Stock

W myśl konwencji włosko-polskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania plac budowy nie stanowi zakładu zagranicznego, jeżeli nie przekracza okresu 12 miesięcy.

Definicja zakładu zagranicznego zawarta we włoskiej ustawie podatkowej TUIR w art. 162 DPR 917/86 przyjmuje wskazówki OECD. Oprócz definicji zakładu przepisy zawierają listę tzw. czynników pozytywnych wskazujących na zaistnienie oddziału we Włoszech oraz listę czynników negatywnych, które go wykluczają.

CZYTAJ TEŻ: Budowa elektrowni wiatrowych we Włoszech przez polskich podwykonawców a przepisy VAT

Definicję oddziału, obecną we włoskiej ustawie podatkowej TUIR, stosuje się do państw, z którymi Włochy nie zawarły dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stąd nie będziemy jej stosować dla Polski. Albowiem między naszymi krajami od 1985 r. obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Co wskazuje włosko-polska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Zgodnie z art. 5 litera g konwencji włosko-polskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania plac budowy nie stanowi zakładu zagranicznego, jeżeli nie przekracza okresu 12 miesięcy. W przypadku placów budowy i prac montażowych, OECD 2017 poddaje kwestię zaistnienia oddziału zagranicznego kryterium czasowemu, czyli tzw. „duration test”. Paragraf 3 artykułu 5 zawiera następujący zapis: „Plac budowy lub montażu stanowi zakład zagraniczny jedynie jeżeli jego czas trwania przekroczy dwanaście miesięcy”.

Co jeśli budów jest kilka?

Jak obliczamy czas trwania budowy w przypadku wielu placów budowy na terytorium tego samego kraju? Aspektem o szczególnym znaczeniu jest związek kilku placów budowy na terytorium jednego kraju. Odpowiedź na pytanie jak należy interpretować czas trwania budowy w przypadku kilku placów budowy znajdziemy w komentarzu w pkt. 51, zgodnie z którym OECD potwierdza, że podczas obliczania czasu trwania prac w ramach projektu lub placu budowy nie należy brać pod uwagę poprzednich okresów pracy wykonawcy na innych placach budowy lub innych projektach jeżeli są one między sobą zupełnie niepołączone.

CZYTAJ TEŻ: Pracownik delegowany do Włoch, a koronawirus

Chodzi zatem o sytuacje, w których każdy plac budowy jest niezależny i odrębny od kolejnego. Ta definicja jest wystarczająco jasna, ale należy zgłębić pojęcie „zupełnie ze sobą niepołączone”.

CZYTAJ TEŻ: Ochrona pracowników delegowanych do Włoch

Z punktu widzenia geograficznego, czyli lokalizacji, nie wystarczy jedynie przemieszczenie placu budowy, aby uniknąć związku między budowami. Jak wskazują przepisy, przemieszczenie placu budowy z jednego miejsca w inne ma znaczenie przy ustalaniu zaistnienia oddziału zagranicznego w zależności od tego, czy przemieszczenie to powoduje czy też nie powoduje otwarcia odrębnego placu budowy.

Przypadek autostrady

Przykładem może być budowa autostrady, przy której przemieszczenie placu budowy ma znaczenie funkcjonalne i wiąże się bezpośrednio z wykonaniem projektu. Dlatego w takim przypadku przemieszczenie placu budowy nie stanowi czasowego zamknięcia jednego placu budowy i otwarcia nowego. Dlatego też, podzielenie całego projektu budowy autostrady na kilka zamówień nie umożliwi ominięcia zaistnienia oddziału zagranicznego, ponieważ poszczególne place budów są realizacją jednego projektu. Zaś zamówienia te są ze sobą wzajemnie powiązane. Zarówno geograficznie, jak i komercyjnie mamy do czynienia z jedną inwestycją lub projektem.

CZYTAJ TEŻ: Włoskie firmy w czasach pandemii koronawirusa

Natomiast podzielenie projektu np. na dwa odrębne zamówienia o krótszym trwaniu prac, które łącznie przekraczają limit czasowy 12 miesięcy, ale są ekonomicznie od siebie niezależne i realizowane w sposób oddzielny, pozwala na uniknięcie zaistnienia oddziału zagranicznego.

Budowa nieruchomości mieszkalnej

Możemy też posłużyć się innym przykładem. Projekt przewiduje realizację zamówienia na budowę nieruchomości mieszkalnej oraz kolejnego zamówienia na budowę sąsiadującego z nim centrum handlowego. Dwa place budowy, przy pracach zleconych temu samemu wykonawcy, będą uznane za niezwiązane między sobą i jeżeli prace na żadnej z budów nie przekroczą 12 miesięcy, nie będziemy mieli do czynienia z oddziałem zagranicznym. Nie będą się zatem sumowały okresy prac dla dwóch odrebnych i niezwiązanych ze sobą inwestycji.

Budowa parkingu podziemnego

Jeszcze inny przykład może dotyczyć budowy parkingu podziemnego. Projekt przewiduje realizację zamówienia na budowę parkingu podziemnego ściśle związanego z nieruchomością mieszkalną i dla obu realizacji przewidziano dwa odrębne zamówienia przyznane temu samemu wykonawcy. W przypadku tych dwóch projektów możemy mieć do czynienia z zaistnieniem oddziału zagranicznego jeżeli suma prac dla obu budowli przekroczy 12 miesięcy, ponieważ oba projekty mogą być uznane za jedną, wspólną inwestycję z punktu widzenia geograficznego, czyli lokalizacji oraz z punktu widzenia komercyjnego.

Źródła: OCSE 2017, TUIR art. 162 DPR 917/86, La lente sul fisco.

Autorka jest doradcą podatkowym i księgowym. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Maceracie we Włoszech – Studio Tributarista Anna Czerwińska, partner Studio Farina &Torresi.

W myśl konwencji włosko-polskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania plac budowy nie stanowi zakładu zagranicznego, jeżeli nie przekracza okresu 12 miesięcy.

Definicja zakładu zagranicznego zawarta we włoskiej ustawie podatkowej TUIR w art. 162 DPR 917/86 przyjmuje wskazówki OECD. Oprócz definicji zakładu przepisy zawierają listę tzw. czynników pozytywnych wskazujących na zaistnienie oddziału we Włoszech oraz listę czynników negatywnych, które go wykluczają.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nowe Rynki
Czy to koniec rejestracji luksusowych aut w Czechach?
Nowe Rynki
Zielona wiosna w Polsce w stosunkach handlowych z Irlandią
Nowe Rynki
Czy Francja wstrzyma rozmowy o wolnym handlu z Mercosur?
Nowe Rynki
Gdzie zagranicą mogą inwestować polskie firmy?
Nowe Rynki
Końcówka 2023 roku z irlandzkim impulsem dla Polaków