Ostatnie wyniki wyborów w Kazachstanie potwierdziły, że Kazachowie doceniają kierunek przemian gospodarczych, społecznych i politycznych w państwie i chcą niezmiennej kontynuacji tego rozwoju. Ponadto, niebagatelną rolę w społeczeństwie odgrywa względnie duże zaufanie do dotychczasowych działań rządu w trudnym przecież okresie koronawirusowej pandemii. Nowy rząd będzie bez wątpienia kontynuował politykę społeczną i gospodarczą poprzedniego. I to nie tylko ze względu na brak rzeczywistych przetasowań na scenie politycznych (wybory, które odbyły się 10 stycznia br. wygrała partia Nur-Otan, która jest ich niezmiennym zwycięzcą od czasu proklamowania niepodległego Kazachstanu), ale z uwagi na fakt, że dotychczasowe działania w tych obszarach przynosiły wymierne efekty.

Kazachstan – jakie wyzwania stoją przed nowym rządem?

Przed nowym rządem stoi szereg poważnych wyzwań wewnętrznych (gospodarczych i społecznych) i zewnętrznych (napięte relacje z Rosją). Pierwszoplanowym celem pozostaje jak najszybsze zahamowanie dalszej degradacji gospodarki republiki. Na skutek pandemii 4,5 mln obywateli czasowo utraciło dochody. Do tej grupy skierowano pomoc finansową z budżetu w wysokości 4,5 mld zł, a nie jest to jedyna forma łagodzenia społecznych skutków pandemii. Cały plan pomocy społecznej zakłada wsparcie społeczne do 2023 r., a łączne wydatki na ten cel mają wynieść 1 bln tengów (ok. 10 mld zł).

CZYTAJ TEŻ: Kazachstan stawia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bez wątpienia nowy rząd będzie też kontynuował dotychczasowy, mocno już zaawansowany program rozwijania gospodarki ekologicznej i opartej na nowych technologiach. Szczególnie ważne będzie silne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (700 tys. podmiotów), do których dedykowany jest program uzupełniania kapitału obrotowego ze środków Banku Narodowego. Do końca 2021 r. ma być przeznaczone na ten cel dodatkowe 200 mld tengów (ok. 2 mld zł), co daje łączna kwotę dofinansowania na poziomie 800 mld tengów (ok. 8 mld zł). Trzeba jednak zauważyć, że wszystkie programy pomocowe mocno nadwyrężyły stan rezerw finansowych państwa, co z kolei przełoży się też na mniejsze zdolności inwestycyjne, by pobudzić gospodarkę.

Kazachstan wciąż liderem w Azji Centralnej

Planowane działania, które nowy rząd bez wątpienia przyjmie jako kontynuację procesów zapoczątkowanych przez poprzednią władzę, ma na celu zapewnienie jak najszybszego zniwelowania negatywnych skutków ekonomicznych pandemii i aktywowanie wzrostu gospodarczego. W średniookresowej perspektywie można się więc spodziewać, że Kazachstan pozostanie na pozycji gospodarczego lidera regionu, coraz szybciej skracając dystans do grupy krajów rozwiniętych, a pod względem zaawansowania procesów proekologicznych i ochrony środowiska czy cyfryzacji nie będzie odbiegał od wskaźników dla tej grupy państw.

Autor jest ekspertem Instytutu Boyma, doktorem nauk społecznych. Od 2011 r. specjalizuje się w zagadnieniach geopolitycznych Azji Centralnej i aspektach polityczno-ekonomicznej oraz militarnej współpracy regionalnej. Autor książki „Mocarstwo z panazjatyckiej mozaiki. Geneza i ewolucja Szanghajskiej organizacji Współpracy„.