Uzbekistan zachęca polskie firmy do udziału w prywatyzacji

Uzbekistan szybko się rozwija. Dzięki lepszej komunikacji na szczeblu rządowym rosną szanse polskich przedsiębiorców na tym rynku.

Publikacja: 26.04.2021 13:42

Uzbekistan zachęca polskie firmy do udziału w prywatyzacji

Foto: Meczet Dzhuma w Taszkencie, Uzbekistan. Źródło: Adobe Stock

– Uzbekistan jest ważnym i perspektywicznym partnerem gospodarczym Polski w Azji Centralnej. Główne atuty tego kraju to dynamiczne i młode społeczeństwo, bogate zasoby naturalne oraz determinacja władz w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego – stwierdził Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Słowa te padły na posiedzeniu Polsko – Uzbekistańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, która zebrała się po wielu latach przerwy14 kwietnia br.

Uzbeccy partnerzy cenią takie przejawy zainteresowania ich krajem, co może przekładać się na sukces polskich firm na tym najludniejszym rynku Azji Środkowej. Okazję do wejścia na niego tworzy ambitny program prywatyzacji przyjęty w zeszłym roku przez Taszkent, reformy liberalizujące gospodarkę oraz coraz lepsze zakorzenienie Uzbekistanu w strukturach międzynarodowych. Polska wspiera starania Uzbekistanu o przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu oraz poszerzenie jego współpracy z UE.

CZYTAJ TEŻ: Targi międzynarodowe w Uzbekistanie znów na żywo

Grzegorz Słomkowski, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) wskazuje, że szybkie reformy stwarzają szanse na pogłębienie polsko-uzbeckiej współpracy gospodarczej w szeregu dziedzin. Po pierwsze, atrakcyjne wydają się dostawy na uzbecki rynek technologii produkcyjnych zarówno dla przemysłu, jak i rolnictwa. Po drugie, warto zwrócić uwagę na możliwości eksportu wyspecjalizowanych usług budowlanych „pod klucz”, np. budowy i wyposażenia obiektów medycznych. Trzecim dużym obszarem współpracy powinno być uczestnictwo polskich firm w uzbeckich projektach cyfryzacyjnych, szczególnie w zakresie usług finansowych (fintech) czy zarządzania przestrzenią miejską (smart city). Czwartym istotnym dla Uzbekistanu polem są projekty ekologiczne związane z gospodarką wodną czy gospodarką odpadami. Jednocześnie podkreślono podczas obrad Komisji, że PAIH nie ogranicza potencjału współpracy tylko do wskazanych branż.

Komisja może pomóc biznesowi

Spotkanie międzyrządowe rodzi nadzieję na zdynamizowanie relacji dwustronnych pomiędzy Warszawą a Taszkentem. Polscy przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na rynek najludniejszego kraju Azji Środkowej czekali na nie od końca 2013 r.

Uzbekistan od 2016 r. wszedł na drogę reform. Otwiera się na biznes zagraniczny. Jednocześnie faktyczne warunki prowadzenia działalności gospodarczej wciąż odbiegają od tych, które występują w krajach UE. Należy się tam liczyć ze znacznie większym wpływem nieformalnych praktyk, zależności i reguł. Jak czytamy w przewodniku po Uzbekistanie zamieszczonym na stronie amerykańskiego Departamentu Handlu, banki, ministerstwa i agencje podlegające rządowi głęboko ingerują w działalność gospodarczą podmiotów prywatnych, a w niektórych przypadkach sprawiają, że jej prowadzenie jest bardzo trudne. Dokumenty wymagane do udzielania zezwoleń czy rejestracji są czasami zmieniane bez uprzedzenia. Jednocześnie Uzbekistan jest republiką prezydencką, w której silna jest pozycja “pierwszego obywatela” i jego najbliższego otoczenia. W gospodarce o wciąż dużym udziale państwa dobre relacje z decydentami są więc często kluczem do sukcesu.

CZYTAJ TEŻ: Azja Centralna – jak biznes robią tam Brytyjczycy?

Rozmowy na wysokim szczeblu niejednokrotnie stają się ważnym czynnikiem pomagającym firmom zagranicznym rozwijać swoje przedsięwzięcia w tej części świata. Zapewne z tego także powodu regularne kontakty z najwyższymi władzami tego kraju utrzymują chociażby prezydent i kanclerz Niemiec czy premier Węgier. Węgrzy znacznie później niż Polska, bo dopiero w 2013 r., zaczęli organizować komisje międzyrządowe z Uzbekami. W ostatnim okresie znacząco wzmocnili swoje zaangażowanie w rozwój tych relacji podnosząc je do rangi strategicznego partnerstwa. Skutki takiego zainteresowania są widoczne w gospodarce. W ostatnim czteroleciu wymiana handlowa między Węgrami a Uzbekistanem wzrosła prawie trzykrotnie. Tę pozytywną dynamikę pomimo pandemii udało się utrzymać również w ubiegłym roku.

Polska administracja wracając do tradycji organizacji posiedzeń komisji międzyrządowych z Uzbekistanem wykonała więc właściwy krok ku wsparciu ekspansji polskich instytucji w tym kraju. W dniu, w którym odbywała się komisja polsko-uzbecka, Rada Ministrów Uzbekistanu przyjęła uchwałę dopuszczającą otwarcie w Andiżanie filii warszawskiej Szkoły Menedżerskiej – Collegium Humanum.

Forum Biznesu Polska-Uzbekistan

W przeddzień posiedzenia komisji międzyrządowej odbyło się Forum Biznesu Polska-Uzbekistan, w którym wzięło udział ok. 200 firm. Według Przemysława Ozierskiego, kierownika lokalnego biura PAIH, z obu stron „został wysłany klarowny sygnał o ważności rozwoju stosunków dwustronnych.” Prelegenci z Taszkentu poinformowali o konsekwencjach włączenia Uzbekistanu do unijnego systemu GSP Plus, o czym już pisaliśmy. Rekomendowali polskim firmom korzystanie z oficjalnej strony tamtejszej Agencji Promocji Inwestycji. Uzbeccy przedstawiciele zachęcali podmioty polskie do włączenia się w trwający proces szybkiej prywatyzacji uzbeckich przedsiębiorstw państwowych. Kluczowym w tym względzie aktem prawnym jest Dekret Prezydenta Republiki Uzbekistanu z 27 października 2020 r. (№УП-6096 27.10.2020). Znajdziemy w nim m.in. wykaz podmiotów, które będą wystawione na sprzedaż.

Czy Polska skorzysta na uzbeckim rozwoju?

W wielu analizach Uzbekistan jest określany jako nowy “azjatycki tygrys”. Gospodarka tego kraju, mimo spowolnienia wywołanego pandemią, zachowała wzrost gospodarczy (0,6-0,7 proc). Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy prognozują dla Uzbekistanu wzrost PKB na poziomie od 4 do 6 proc. w latach 2021-2022.

Trwające w Uzbekistanie reformy tworzą unikalną szansę wejścia na dynamicznie rosnący rynek. Polscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać doświadczenie transformacji ustrojowej lat 90-tych XX w. Ozierski deklaruje, że biuro PAIH w Taszkencie „służy polskim firmom w zakresie analizy potencjału eksportowego, identyfikacji modeli współpracy na rynku, identyfikacji oraz weryfikacji partnerów”.

CZYTAJ TEŻ: Wolność gospodarcza krajów Azji Środkowej. Kazachstan nr 1

Uzbekistan może być jednak dla wielu przedsiębiorców wymagającym rynkiem. Dlatego z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podjęto decyzję o uruchomieniu działającego w trybie ciągłym polsko-uzbekistańskiego formatu współpracy, który umożliwi sygnalizowanie potrzeb i problemów przedsiębiorców w zakresie współpracy pomiędzy Polską i Uzbekistanem pod jeden adres. Z polskiej strony strukturę koordynować będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz PAiH. Jak stwierdził wiceminister Tomanek, „w najbliższym czasie w ramach tego mechanizmu przekażemy stronie uzbekistańskiej listę podejmowanych i planowanych do realizacji projektów handlowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w Uzbekistanie”.

Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych, analitykiem w Fundacji Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma.

– Uzbekistan jest ważnym i perspektywicznym partnerem gospodarczym Polski w Azji Centralnej. Główne atuty tego kraju to dynamiczne i młode społeczeństwo, bogate zasoby naturalne oraz determinacja władz w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego – stwierdził Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Słowa te padły na posiedzeniu Polsko – Uzbekistańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, która zebrała się po wielu latach przerwy14 kwietnia br.

Uzbeccy partnerzy cenią takie przejawy zainteresowania ich krajem, co może przekładać się na sukces polskich firm na tym najludniejszym rynku Azji Środkowej. Okazję do wejścia na niego tworzy ambitny program prywatyzacji przyjęty w zeszłym roku przez Taszkent, reformy liberalizujące gospodarkę oraz coraz lepsze zakorzenienie Uzbekistanu w strukturach międzynarodowych. Polska wspiera starania Uzbekistanu o przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu oraz poszerzenie jego współpracy z UE.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nowe Rynki
Czy to koniec rejestracji luksusowych aut w Czechach?
Nowe Rynki
Zielona wiosna w Polsce w stosunkach handlowych z Irlandią
Nowe Rynki
Czy Francja wstrzyma rozmowy o wolnym handlu z Mercosur?
Nowe Rynki
Gdzie zagranicą mogą inwestować polskie firmy?
Nowe Rynki
Końcówka 2023 roku z irlandzkim impulsem dla Polaków
Nowe Rynki
Listopadowe polsko-brytyjskie wydarzenia biznesowe