Te 2-dniowe targi – w dniach 11-12 września – odbędą się w wystawowo-konferencyjnych przestrzeniach prestiżowej hali Olympia London zlokalizowanej w centrum Londynu. Złożą się na nie liczne prezentacje i degustacje produktów, pokazy kulinarne, różnorodne płaszczyzny wymiany wiedzy eksperckiej i pomysłów biznesowych oraz wręczenie nagród branżowych. Speciality & Fine Food Fair 2023 będzie 26. wydaniem tej ważnej imprezy. Wydarzenie jest rekomendowane m.in. przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), przez którą zostało określone jako „jedna z największych wystaw produktów spożywczych na świecie, zapewniająca polskim producentom możliwości dotarcia do nowych klientów i zbudowania nowych relacji biznesowych na brytyjskim rynku, a także w innych regionach świata z uwagi na licznych przedsiębiorców z innych krajów”.

Eksport do Wielkiej Brytanii rośnie

W opublikowanym 18 sierpnia rządowym brytyjskim zestawieniu bieżących podstawowych danych dotyczących handlu i inwestycji znalazły się ujęte w liczby informacje na temat relacji gospodarczych między Wielką Brytanią a Polską w czterech kwartałach licząc od początku kwietnia 2022 roku do końca marca 2023 roku. Czytamy tam, że całkowita wzajemna wymiana handlowa w tym okresie osiągnęła wartość 28,1 mld funtów, w czym nastąpił wzrost o 31,3 proc. (tj. o 6,7 mld funtów) w cenach bieżących w stosunku do czterech poprzednich kwartałów. Przy tym aż ok. 2/3 ww. zbiorczej kwoty przypadło na eksport z Polski do Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej

Wyspy Brytyjskie od kuchni (po polsku)

Duże znaczenie ma fakt, że państwo to jest w czołówce odbiorców produktów rolno-spożywczych z naszego kraju. Poza tym działają w nim setki polskich sklepów z jedzeniem i piciem oraz restauracji prowadzonych przez Polaków.

Polskie MŚP wychodzą za granicę

Na przełomie lipca i sierpnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała najnowszą, już 26. edycję „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, przygotowaną na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz danych publicznie dostępnych, a także wyników badań własnych PARP. Z raportu wynika m.in., że w ostatnich latach jest obserwowana dynamiczna ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne. Relacja eksportu wyrobów i usług do Produktu Krajowego Brutto (PKB) systematycznie rośnie (np. w latach 2012–2021 zwiększyła się z 44,3 do 60,7 proc.), a polskie przedsiębiorstwa coraz sprawniej i skuteczniej zaspokajają popyt konsumentów zagranicznych. Olbrzymia większość firm w Polsce zalicza się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – do tej grupy przynależy aż 99,8 proc. firm obecnych na rynku, z czego niecałe 3 proc. stanowią firmy średnie i małe, a cała reszta to mikroprzedsiębiorstwa, w liczbie daleko przekraczającej 2 mln. Krajowe MŚP funkcjonują głównie w usługach i handlu (ok. 75 proc. z nich), budownictwie (ponad 15 proc.) i przemyśle (niemal 10 proc.), a ich sumaryczny udział w generowaniu PKB zawiera się w przedziale 40-50 proc. i wykazuje potencjał wzrostowy.