Informacja o podstawie zwolnienia z VAT – kiedy nie jest konieczna?

Jednym z elementów weryfikacji otrzymywanych faktur jest sprawdzenie poprawności zastosowanej stawki VAT. W sytuacji otrzymania dokumentu, bez wykazanego podatku, sprawdzana jest podstawa zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Publikacja: 29.03.2022 12:00

Na fakturze nie podaje się podstawy prawnej, jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z podatku

Na fakturze nie podaje się podstawy prawnej, jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, ze względu na nieprzekroczenie pułapu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł.

Foto: johan10

Zdarzają się jednak sytuacje, że wystawca faktury nie musi umieszczać na wystawionym dokumencie informacji o podstawie zwolnienia. Ustawa o podatku od towarów i usług, wyróżnia kilka sytuacji, w których podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Zgodnie z przepisami ustawy, zwolnienie z podatku VAT następuje na podstawie przepisów:

·       - art. 43 ust. 1 - ze względu na zakres wykonywanych czynności. Zwolnione z podatku VAT są m.in. powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, usługi w zakresie opieki medycznej, usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nauczanie języków obcych;

·       art. 82 ust. 3 - ze względu na szczegółowe przepisy. Oznacza to, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, może wprowadzić dodatkowe zwolnienia od podatku VAT w drodze rozporządzenia np. ze względu na przepisy Unii Europejskiej lub specyfikę wykonywania niektórych czynności;

·       art. 113 ust. 1 i 9 – nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym, limit obecnie obowiązujący to 200 000 zł.

Wystawianie faktury i podstawa zwolnienia

Artykuł 106b ust. 2 ustawy o VAT, określa, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Przy zwolnieniu z VAT nie ma obowiązku wystawiania faktur. Podatnicy mogą to zrobić lub nie. Przedsiębiorcy mają w tym względzie swobodę. Mogą taką fakturę wystawić, ale nie muszą. Należy pamiętać, że  nabywca ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury. Sprzedawca ma obowiązek wystawić ją w momencie, gdy żądanie jej wystawienia zgłoszono w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur – założenia i potencjalne korzyści

Co do zasady faktury wystawione ze względu na dostawę towarów lub świadczenie usług, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, muszą na wystawionym dokumencie zawierać informację o podstawie zwolnienia. Najczęściej jest to adnotacja, umieszczona w informacji dodatkowej, ze wskazanym właściwym artykułem ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje na podstawę zwolnienia. Od tej zasady, istnieje wyjątek. Na fakturze nie podaje się podstawy prawnej, jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, ze względu na nieprzekroczenie pułapu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł. Jednak jeżeli przedsiębiorca, chce umieścić na fakturze informację o podstawie prawnej zwolnienia to może to zrobić.

Zdarzają się jednak sytuacje, że wystawca faktury nie musi umieszczać na wystawionym dokumencie informacji o podstawie zwolnienia. Ustawa o podatku od towarów i usług, wyróżnia kilka sytuacji, w których podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Zgodnie z przepisami ustawy, zwolnienie z podatku VAT następuje na podstawie przepisów:

·       - art. 43 ust. 1 - ze względu na zakres wykonywanych czynności. Zwolnione z podatku VAT są m.in. powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, usługi w zakresie opieki medycznej, usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nauczanie języków obcych;

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Biznes dla dorosłych a koszty podatkowe. Fiskus wskazał, co można rozliczyć
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
PIT & CIT & VAT
Dziecko pełnomocnikiem w firmie rodziców. To sposób na podatkowe oszczędności
PIT & CIT & VAT
Fiskus zmienił zdanie w sprawie zwolnienia z VAT usług dietetycznych
PIT & CIT & VAT
Sprzedaż wynajmowanego mieszkania bez podatku? Co na to skarbówka
PIT & CIT & VAT
Zabezpieczenie leasingowanego auta musi być uzasadnione biznesowo