Przedsiębiorcy zyskali czas na wybór sposobu rozliczeń z fiskusem

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają więcej czasu na wybór formy opodatkowania. Decyzję trzeba podjąć między skalą PIT, 19-proc. stawką liniową, a formami zryczałtowanymi. MF właśnie przypomina o obowiązujących w tym zakresie zasadach.

Publikacja: 28.10.2019 14:11

Przedsiębiorcy zyskali czas na wybór sposobu rozliczeń z fiskusem

Foto: adobe stock

Ministerstwo Finansów (MF) wydało w tej sprawie objaśnienia. Dotyczą one m.in. wyboru formy opodatkowania, opłacania zaliczek, wyboru roku podatkowego czy ustalania różnic kursowych. W dokumencie MF położyło główny nacisk na terminy, o których przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć.

PIT od firmy można opłacać w różnej formie

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru sposobu opodatkowania przychodów z prowadzonej firmy spośród kilku opcji. Podstawową formą jest skala PIT. Inną jest 19-proc. stawka liniowa. Są też formy zryczałtowane. To ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź karta podatkowa.

Poczynając od 1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na wybranie formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.

Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania czas jest do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. Albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących prowadzenie biznesu.

CZYTAJ TAKŻE:Znamy limity podatkowe na przyszły rok

Istotną zmianą jest także umożliwienie podatnikowi dokonania zmiany decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu.

Trzeba też pamiętać, że wniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak do tej pory, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. A jeżeli rozpoczyna prowadzenie firmy w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.

Data 20 stycznia jest też ważna dla podatników opłacających PIT w formie karty podatkowej. Jeżeli do tego dnia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu albo 19-proc. stawki podatku albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty, fiskus przyjmuje, że nadal dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.

Zaliczki w kasie fiskalnej

Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach przypomniało również, że ustawy o podatkach dochodowych – PIT i CIT – wskazują, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty.

CZYTAJ TAKŻE:Zmienią się druki PIT, CIT i VAT

W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik musi stosować go przez cały rok podatkowy. Od 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób. W sytuacji, gdy podatnik wybrał ustalanie daty powstania przychodów według metody kasowej i stosował ten sposób przez cały rok podatkowy, nie traci prawa do tego sposobu, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.

Różnice kursowe do ustalenia

Kolejny punkt ministerialnych wyjaśnień dotyczy wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Jak przypomina MF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już obowiązku odrębnego zawiadamiania urzędu o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Oraz o rezygnacji z tego sposobu, które to zawiadomienia warunkowały odpowiednio możliwość stosowania tego sposobu oraz zaprzestanie jego stosowania.

Podatnicy, którzy wybrali ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, informują o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody. Natomiast informację o rezygnacji ze stosowania ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości podatnicy zamieszczają w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.

Zaliczki do zapłaty

Podatnicy mogą wybrać sposób opłacania zaliczek. Wpłaty na konto skarbówki mogą wpływać raz w miesiącu bądź raz na kwartał. Od początku 2019 r. nie trzeba już o tym fakcie zawiadamiać urzędników.

Przy zaliczkach wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej, podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek. Jeśli z tej formy podatnik zrezygnuje, urzędnik nie musi już otrzymywać w tej sprawie pisma.

CZYTAJ TAKŻE:Od 1 października stawka PIT w dół

Podobnie jest w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu, podatnicy informują o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób. Podatnicy ci nie mają już obowiązku zawiadomienia o rezygnacji z tej formy.

Księgi rachunkowe dobrowolne

MF przypomina też, że ustawa o PIT nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku wyniosły co najmniej 2 mln euro. Ustawa pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych również podatnikom, których przychody były niższe od tego limitu.

Od początku 2019 r. nie trzeba już o tym zawiadamiać urzędu. Podatnik, który zdecydował się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, pomimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej 2 mln euro, informuje o prowadzeniu tych ksiąg w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym je prowadził.

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy

Dokument MF kończy informacja o wyborze roku podatkowego, innego niż kalendarzowy. Podatnicy mogą bowiem zdecydować, że ich rokiem podatkowym jest okres od lipca do lipca. O takim wyborze też nie trzeba już informować w odrębnym piśmie. Wystarczy zrobić to w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy CIT, informują o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status podatnika.

Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie
Prawo i Podatki
Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA w sprawie atomowej broni fiskusa