Wpłaty na rachunek spoza wykazu VAT jeszcze bez konsekwencji

Obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na inne konto nie wywoła żadnych konsekwencji – przypomina Ministerstwo Finansów.

Publikacja: 20.11.2019 11:41

Wpłaty na rachunek spoza wykazu VAT jeszcze bez konsekwencji

Foto: firma.rp.pl

Nowy wykaz podatników VAT obowiązuje od 1 września 2019 r. Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:
– zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni.
– nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru.
– zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Jak sprawdzić wykaz

Informację, czy podatnik znajduje się w wykazie można sprawdzić na wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym sprawdza się podatnika. Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

CZYTAJ TAKŻE: Stawki VAT po nowemu i z opcją sprawdzenia

Jednak od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który zapłaci za fakturę na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym (brak możliwości ujęcia wydatku udokumentowanego fakturą w kosztach uzyskania przychodów) i z odpowiedzialnością solidarną w VAT.

Od początku września podatnicy mogą więc poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie.

Ważne, jaki rachunek jest w wykazie

Ta ostatnia informacja jest bardzo ważna. W ministerialnym wykazie znajdują się bowiem wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. To oznacza, że jeśli do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie.

CZYTAJ TAKŻE: Można już składać WIS-W

Co kluczowe, jeśli dany przedsiębiorca w wykazie jest, ale nie ma w nim numeru rachunku bankowego, trzeba te informację uzupełnić tak, aby od początku 2020 roku konto w wykazie było widoczne. Aby rachunek znalazł się w wykazie należy zaktualizować swoje dane albo bezpośrednio w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG. Naczelnicy urzędów skarbowych aktualizują wykaz raz na dobę. Jeśli numer konta nie będzie widoczny w wykazie od 1 stycznia, przedsiębiorcy mogą mieć kłopot z otrzymywaniem płatności za faktury.

Wykaz podatników VAT można znaleźć tu: https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat

Co jest w wykazie

Wykaz podatników VAT zawiera w szczególności:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podatnik został zidentyfikowany na potrzeby VAT, jeżeli taki numer został przyznany,
 • status podatnika, który nie został zarejestrowany albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
 • status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo zwolniony, w tym podmiotu, który został ponownie zarejestrowany,
 • numer REGON, o ile został nadany,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podatnika, który nie jest osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres zamieszkania w przypadku braku adresu miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podatnika, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL – dotyczy wyłącznie podatnika, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – w przypadku podatników VAT, którzy są zarejestrowani lub przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT.

Nowy wykaz podatników VAT obowiązuje od 1 września 2019 r. Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:
– zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni.
– nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru.
– zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Jak sprawdzić wykaz

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie