Dzięki specustawie możliwości wsparcia przedsiębiorców podczas epidemii koronawirusa dostaną też jednostki samorządu terytorialnego. Gminy będą mogły wprowadzić za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Propozycja ta pozwoli gminom, w ramach ich autonomii podatkowej, wprowadzić rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, które nakierowane będą na pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez COVID-19. W konsekwencji rozwiązania te będą miały pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców i przyczynią się do poprawy ich płynności finansowej.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Co specustawa oferuje przedsiębiorcom

Dłuższe terminy płatności

Ponadto, gminy będą mogły przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatne w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września br. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do 15 maja. Natomiast w przypadku osób prawnych rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Ministerstwo Finansów ma pakiet wsparcia dla podatników