Koronawirus. Kiedy firma może otrzymać pomoc od samorządu

Publikacja: 06.08.2020 11:13

Koronawirus. Kiedy firma może otrzymać pomoc od samorządu

Foto: Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju. Fot. Robert Gardziński

Minister rozwoju wydała objaśnienia prawne dotyczące form pomocy samorządów dla firm na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej. Wyjaśniła w nich 23 wątpliwości.

Niektóre przepisy Tarczy antykryzysowej budziły wątpliwości. Chodziło m.in. o zapisy dotyczące zakresu wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego.

CZYTAJ TEŻ: Ministerstwo Finansów objaśnia kwestie podatkowe związane z COVID-19

Aby pomóc firmom, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o wydanie objaśnień prawnych w tej sprawie. A dokładnie zapytanie dotyczyło przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

Wyjaśnienia minister rozwoju

Minister rozwoju odniosła się właśnie do aż 23 zagadnień podniesionych przez rzecznika MŚP. Obszerne i szczegółowe objaśnienia przekazane przez wiceministra Roberta Nowickiego dotyczą m.in. przesłanek udzielania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz organy stanowiące samorządu terytorialnego).

CZYTAJ TEŻ: Minister rozwiewa wątpliwości co do dofinansowania z tarczy dla MŚP

Rzecznik pytał np., czy wsparcie polegające na umorzeniu, odroczeniu terminu spłaty lub rozłożeniu na raty czynszów może być przyznawane zarówno na wniosek podmiotu, jak i z urzędu.

CZYTAJ TEŻ: Minister finansów przesuwa termin na kasy online

W odpowiedzi resort rozwoju podał m.in., że kompetencja organu wykonawczego, o której mowa w art. 15zzzg ust. 1 ustawy obejmuje indywidualne przyznawanie ulg na wniosek dłużnika uzasadniony jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Wskazał też, że możliwość udzielania ulg z urzędu ustawodawca przewidział tylko w przypadku podjęcia stosownej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Wiceminister wskazał także, na czym polega odstąpienie od dochodzenia od należności cywilnoprawnych oraz co należy rozumieć pod pojęciem pogorszenia płynności finansowej.

Co powinno się znaleźć we wniosku o pomoc?

Pytania rzecznika MŚP dotyczyły także elementów wniosków, okoliczności i dokumentów, jakie mają przedstawiać przedsiębiorcy.

CZYTAJ TEŻ: Nowe warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

W odpowiedzi minister rozwoju wskazała, że ustawa nie określa wzoru wniosku o przyznanie ulgi. – Powinien on jednak czynić zadość minimalnym wymogom co do formy pisma urzędowego. We wniosku powinno zostać precyzyjnie określone żądanie, zawierające wskazanie rodzaju ulgi oraz wykazane istnienie ważnego interesu po stronie dłużnika lub interesu publicznego, przemawiające odpowiednio za umorzeniem, odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem należności na raty – wyjaśnia Robert Nowicki.

CZYTAJ TEŻ: W przyszłym roku polskie firmy skorzystają z estońskiego CIT

Odpowiedzi minister rozwoju zawierają także wyjaśnienia dotyczące kwestii procedury odwoławczej.

CZYTAJ TEŻ: Na indywidualną interpretację podatkową poczekamy dużo dłużej

Pismo zawierające szczegółowe wyjaśnienia Ministra Rozwoju dotyczące pytań rzecznika MŚP jest dostępne tutaj.

Minister rozwoju wydała objaśnienia prawne dotyczące form pomocy samorządów dla firm na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej. Wyjaśniła w nich 23 wątpliwości.

Niektóre przepisy Tarczy antykryzysowej budziły wątpliwości. Chodziło m.in. o zapisy dotyczące zakresu wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie