Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

W myśl antykryzysowych przepisów do wypowiedzenia jest uprawniona wyłącznie strona, na rzecz której ustanowiono zakaz konkurencji.

Publikacja: 14.08.2020 09:50

Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

Foto: Tylko pracodawca, dający zlecenie lub zamawiający może wypowiedzieć o zakazie konkurencji. Nie ma tu równych praw. Źródło: Adobe Stock

Jedna z ważniejszych zmian z zakresu prawa pracy wprowadzona tzw. Tarczą 4.0 dotyczy wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – praca zdalna

Obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. przepisy nadają dodatkowe uprawnienia pracodawcom, a także podmiotom zlecającym różnego rodzaju usługi, którzy zawarli umowy o zakazie konkurencji po ustaniu danego stosunku prawnego.

Jednostronne wypowiedzenie

Art. 15gf Tarczy 4.0 wprowadza rozwiązanie umożliwiające jednostronne wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Kluczowy jest fakt, że wypowiedzieć umowę może wyłącznie strona, na rzecz której ustanowiono zakaz konkurencji.

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. – kluczowe zmiany w zakresie prawa podatkowego

Omawiany przepis uprawnia do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. Oznacza to, że stroną uprawnioną jest zatem odpowiednio pracodawca, dający zlecenie lub zamawiający.

Krótki termin wypowiedzenia

Przepisy wprowadzają 7-dniowy termin wypowiedzenia, z którego upływem wygaśnie umowa o zakazie konkurencji. Strona zobowiązana do zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymania się przez drugą stronę umowy od prowadzenia działalności konkurencyjnej ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za okres do wygaśnięcia umowy.

CZYTAJ TEŻ: Jak tarcza 4.0 zmieniła przepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym?

Dotychczas umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu pracy można było rozwiązać jedynie za porozumieniem stron, o ile strony nie uregulowały wcześniej w treści umowy możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy (zob. np. wyrok SN z 2.09.2009 r., II PK 206/08, wyrok z 7.6.2011 r. sygn. II PK 322/10, wyrok SN z dnia 16.6.2011 r. sygn.. III BP 2/11).

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0: Niższe odprawy przy zwolnieniach

Wprowadzenie na podstawie ustawy możliwości ich jednostronnego wypowiedzenia przez stronę, na rzecz której został ustanowiony zakaz konkurencji, motywowane jest gospodarczymi konsekwencjami epidemii COVID-19, przez które pracodawcy, dający zlecenie i zamawiający nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności, w tym kosztów odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom.

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie
Prawo i Podatki
Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA w sprawie atomowej broni fiskusa