Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Od 1 października 2020 r. zaczyna obowiązywać nowa wersja pliku JPK_VAT. Oprócz ułatwień dla podatników, w postaci likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K, ustawodawca wprowadził też szereg nowych obowiązków. Zakres zmian i nowych zadań jest szeroki.

Publikacja: 29.09.2020 08:14

Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Foto: Nowy JPK_VAT. Rozliczenia VAT będą automatycznie weryfikowane, bez konieczności angażowania podatnika. Źródło: Adobe Stock

Za okres od 1 października 2020 r. podatnicy nie będą musieli składać deklaracji VAT-7 i VAT-7K, tylko nową rozszerzoną wersję pliku JPK_VAT. Ustawodawca określa, że wprowadzone zmiany zmniejszą obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, ponieważ wszyscy podatnicy będą składać jeden dokument bez dodatkowych, do tej pory wymaganych załączników. Podatnicy będą mogli pożegnać się z załącznikami VAT- ZZ (wniosek o zwrot podatku), VAT-ZD (informacja o skorzystaniu z ulgi na złe długi), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku). Załączniki są tylko z pozoru likwidowane, ponieważ  w nowej wersji pliku JPK_VAT, zawarte będą informację o nich.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Resort finansów jako korzyść nowych rozwiązań podaje również ograniczenie liczby postępowań i kontroli podatkowych oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych. Ponadto, rozliczenia VAT, będą automatycznie weryfikowane, bez konieczności angażowania podatnika. Warto pamiętać, że ten automatyzm ma zastosowanie tylko w sytuacjach gdy wszystko w rozliczeniach się zgadza. W razie znalezienia nieprawidłowości lub transakcji budzących wątpliwości podatnik będzie oczywiście musiał się zaangażować. Plik JPK_V7M (miesięczny)  i JPK_V7K (kwartalny), będzie się składał z dwóch struktur logicznych:

 1. części ewidencyjnej – przypominającej składany dotychczas plik,
 2. części deklaracyjnej – składający się z pozycji wykazywanych w deklaracji VAT.

Plik będzie zawierał również dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności przesłanych informacji.

Nowe obowiązki związane z kodami GTU

Nowy format plików JPK_VAT wprowadza dodatkowe oznaczenie w szczególności dla transakcji wrażliwych oraz narażonych na oszustwa podatkowe.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Podatnicy będą zobowiązani oznaczać transakcje sprzedaży jednym z kodów GTU. Jest to oznaczenie grupowań towarów i usług. Oznaczenie te, będzie dotyczyło sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Przedsiębiorcy mogą napotkać trudności w weryfikacji sprzedawanych towarów i usług, pod katem przynależności do grup GTU, które zawierają m.in.:

 • GTU_01 –  dostawy napojów alkoholowych;
 • GTU_02 – dostawy benzyny, olejów napędowych, gazu płynnego, oleju opałowego;
 • GTU_03 – dostawy olejów opałowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego;
 • GTU_05 – dostawy odpadów;
 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych;
 • GTU_07 – dostawy pojazdów i części samochodowych;
 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych i nieszlachetnych;
 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych;
 • GTU_10  – dostawy budynków, budowli oraz gruntów;
 • GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
 • GTU_12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym;
 • GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Struktura pliku JPK_VAT umożliwia zastosowanie kilku kodów GTU do jednej faktury sprzedaży. Oznaczenie GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Sprzedaż towarów oraz świadczenie usług, których nie wymieniono w katalogu GTU, pozostają bez oznaczenia.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Dodatkowe oznaczenia spowodują konieczność zaangażowania dużych nakładów pracy u podatników, przy przyporządkowaniu sprzedawanych towarów i usług, do grup GTU. Nowy obowiązek może być problematyczny, ponieważ definicje  zawarte w rozporządzeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, zawierają odniesienia do szeregu innych ustaw i przepisów, w szczególności: Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Nomenklatury Scalonej, ustawy prawo farmaceutyczne,  ustawy o podatku od towarów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem zał. 15, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Właściwe przyporządkowanie towarów i usług do właściwej grupy jest procesem pracochłonnym i czasochłonnym.

W rejestrze sprzedaży nie tylko kody GTU

Dodatkowo transakcje należy oznaczyć w zakresie rodzaju transakcji. Podatnik ma do wyboru oznaczenia m.in. dotyczące  transakcji z podmiotami powiązanymi, sprzedaży wysyłkowej z terenu kraju, świadczenia usług turystyki opodatkowanej na zasadach marży, transakcji objętych obowiązkiem mechanizmu podzielonej płatności. Kolejnym obowiązkiem będzie również oznaczenie dowodów sprzedaży: dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, dokument wewnętrzny, faktur wystawionych do paragonu.

CZYTAJ TEŻ: Stawki VAT bez zmian, ale SLIM VAT nadal w grze

Nie zapomniano o ewidencji zakupów

Przy sporządzaniu ewidencji zakupów na podatnika również czekają zmiany i nowe obowiązki. Od 1 października 2020 r., należy oznaczać transakcje dotyczące podatku naliczone z tytułu importu usług oraz mechanizm podzielonej płatności. Ponadto, podatnik, będzie zobowiązany oznaczać specjalnymi kodami dowody nabycia: faktury VAT RR, dokument wewnętrzny, faktury wystawione przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o podatku od towarów i usług.

Błędy w pliku JPK_VAT– możliwe kary

Przewidziane są surowe kary, w sytuacji braku poprawnych oznaczeń transakcji w przesłanym pliku. W sytuacji gdy podatnik prześle plik, który będzie zawierał błędy uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie weryfikacji poprawności przesłanych danych, jest narażony na otrzymanie kary w wysokości 500 zł, za każdy błąd w pliku. Kary można uniknąć w sytuacjach:

 • gdy podatnik zauważy błąd, który popełnił i w ciągu 14 dnia od dnia, w którym zauważył pomyłkę, wyśle skorygowany plik z poprawionymi błędami,
 • gdy podatnik otrzymał wezwanie z Urzędu Skarbowego o błędzie i w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania skoryguje ten błąd lub złoży stosowne wyjaśnia.
CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Pomimo możliwości uniknięcia kary przez podatnika nie zmniejsza to liczby nowych obowiązków i dużego prawdopodobieństwa pomyłek w oznaczeniach.

Za okres od 1 października 2020 r. podatnicy nie będą musieli składać deklaracji VAT-7 i VAT-7K, tylko nową rozszerzoną wersję pliku JPK_VAT. Ustawodawca określa, że wprowadzone zmiany zmniejszą obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, ponieważ wszyscy podatnicy będą składać jeden dokument bez dodatkowych, do tej pory wymaganych załączników. Podatnicy będą mogli pożegnać się z załącznikami VAT- ZZ (wniosek o zwrot podatku), VAT-ZD (informacja o skorzystaniu z ulgi na złe długi), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku). Załączniki są tylko z pozoru likwidowane, ponieważ  w nowej wersji pliku JPK_VAT, zawarte będą informację o nich.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły