Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

W okresie przedświątecznym wiele firm wręcza kontrahentom upominki. Często są to wina lub inne alkohole. Przedsiębiorcy mogą mieć dylemat, czy zakup alkoholu może być kosztem podatkowym i czy można od jego zakupu odliczyć podatek VAT.

Publikacja: 14.12.2020 13:51

Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

Foto: Alkohol to częsty prezent przekazywany partnerom w biznesie. Źródło: Adobe Stock

Organy podatkowe nie mają wątpliwości, że zakup alkoholu i przekazanie go kontrahentowi jako upominku, należy klasyfikować jako wydatek na reprezentację. Uznaje się, że koszty te ponoszone są przez przedsiębiorców w celu poprawy wizerunku, stworzenia dobrych relacji z klientem, wywołania na nim korzystnego wrażenia. W związku z powyższym, wydatki te nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Wykluczenie te następuje na podstawie art. 15e ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. ,,Podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.”

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.06.2013 r. uznaje się, że ,,ustawodawca nie definiując pojęcia „koszty reprezentacji”, przykładowo wymienił jakie wydatki do tej kategorii należy zaliczyć – koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, co uznać należy – zdaniem sądu – że w normatywnym pojęciu ,,koszty reprezentacji” mieszczą się wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, bez żadnych wyjątków. (…) W ocenie sądu reprezentacją, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. są nie stanowiące reklamy każde działania podatnika – przedsiębiorcy mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiżu firmy, podejmowane w szczególności w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami.”

Alkohol, a podatek VAT, tu zupełnie inaczej

Zgodnie z ogólna zasadą w ustawie VAT, wydatki ponoszone przez kontrahenta, aby można było je odliczyć, muszą mieć związek z prowadzoną działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Podatnik może odliczyć podatek od wydatków poniesionych za zakup alkoholu, jeśli jego nabycie jest związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Należy mieć na uwadze bezpośredni i bezsporny związek z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o VAT ,,W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Związek ten zachodzi zarówno gdy ma charakter bezpośredni (np. zakup maszyn potrzebnych do wykonywania produkcji), jak i pośredni (np. reklama). Podatnik każdorazowo musi stwierdzić czy zakup alkoholu jest związany z działalnością VAT i czy ten związek jest na tyle silny, aby istniała przesłanka do odliczenia podatku VAT od takiego zakupu. W szczególności, że przepisy podatku VAT tego jednoznacznie nie rozstrzygają.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Należy pamiętać o możliwym obowiązku naliczenia VAT-u należnego w momencie przekazania kontrahentowi prezentu. Odnosi się do tego art. 7 ust 2 ustawy o VAT. Nieodpłatne przekazanie kontrahentowi prezentu może skutkować koniecznością naliczenia podatku należnego. W takich przypadkach należy mieć na uwagę przepisy o prezentach o małej wartości, przy których występuje zwolnienie od podatku. Za prezenty o małej wartości uznaje się towary, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 zł lub których wartość przekazanych w roku podatkowym nie przekroczyła 100 zł. W tym drugim przypadku istotny jest obowiązek prowadzenie ewidencji przez podatnika, która pozwoli ustalić tożsamość osób, którym przekazano prezenty. Jeżeli wartość przekazanych towarów w roku podatkowym przekroczy kwotę 100 zł powstaje obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania alkoholu.

Alkohol jako prezent – ukształtowana linia interpretacyjna

W kontekście zakupu alkoholu dla kontrahenta w ramach prezentu np. z okazji Bożego Narodzenia ukształtowana linia interpretacyjna, jest dla podatnika korzystna. Uznaje się, że wręczenie kontrahentowi upominku w postaci alkoholu, może przyczynić się do polepszenia relacji a tym samym zwiększenia zasięgu działalności przedsiębiorstwa lub zwiększenia sprzedaży.

CZYTAJ TEŻ: Darowizny laptopów i tabletów nadal z 0 proc. VAT

Interpretacja indywidualna z 11 października 2011 r.  Izba Skarbowa w Łodzi (PTPP2/443-303/11-4/AW): ,,Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług realizującym sprzedaż w całości opodatkowaną. Wnioskodawca chcąc nawiązać bądź utrzymać dobre relacje z kontrahentami nabywa i następnie przekazuje nieodpłatnie prezenty (m.in. alkohol). Prezenty te nie spełniają definicji prezentów o małej wartości. Jak wskazał Wnioskodawca zakup i dalsze nieodpłatne przekazanie alkoholu związane jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (a zatem z czynnościami opodatkowanymi VAT). (…) Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy oraz opis stanu faktycznego, należy raz jeszcze wskazać, iż zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie swoim kontrahentom w formie prezentu alkohol, co jak wskazał Zainteresowany, służy nawiązaniu bądź podtrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami, a więc można przyjąć, iż przekazanie to związane jest, co prawda pośrednio, z czynnościami opodatkowanymi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu przedmiotowego alkoholu Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.”

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Pismo z 18 sierpnia 2017 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0114-KDIP1-1.4012.235.2017.1.RR): ,,W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przekazuje swoim kontrahentom w ramach reprezentacji zakupiony alkohol lub inne prezenty, a więc należy przyjąć, że przekazanie to związane jest, co prawda pośrednio, z czynnościami opodatkowanymi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu alkoholu bądź innych prezentów Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.”

Organy podatkowe nie mają wątpliwości, że zakup alkoholu i przekazanie go kontrahentowi jako upominku, należy klasyfikować jako wydatek na reprezentację. Uznaje się, że koszty te ponoszone są przez przedsiębiorców w celu poprawy wizerunku, stworzenia dobrych relacji z klientem, wywołania na nim korzystnego wrażenia. W związku z powyższym, wydatki te nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT
Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły