Kaucja w obrocie gospodarczym – czy jest kosztem?

Kaucji nie należy utożsamiać z zaliczką. Przede wszystkim nie jest częścią ceny i ma charakter zwrotny.

Publikacja: 15.01.2021 09:35

Kaucja w obrocie gospodarczym – czy jest kosztem?

Foto: Kaucja ma charakter zwrotny. Źródło: Adobe Stock

Słowo „kaucja” wywodzi się od łacińskiego słowa cautio, które oznacza środek ostrożności, rozwagę. Jest to określona suma pieniężna wpłacana w celu zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niewłaściwego wywiązania się ze zobowiązań. Wpłaca ją zamawiający za usługę lub towar.

Kaucji nie należy utożsamiać z zaliczką. Przede wszystkim nie jest częścią ceny i ma charakter zwrotny. Jest wpłacana w celu ,,udzielenia’’ gwarancji, że zamawiający nie wycofa się z zakupu zamówionego towaru lub usługi.

CZYTAJ TEŻ: Kiedy odszkodowanie podlega VAT? Są i takie sytuacje

Podkreśla to dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2014 r. (ITPP2/443-346a/14/KT): ,, cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję, nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę.”

Kaucja a podatek VAT

Kaucja ma charakter zwrotny. Dlatego też nie powoduje obowiązków na gruncie podatku VAT. Wpłacenie kaucji nie jest dokumentowane fakturą, w przeciwieństwie do wpłaty zaliczki, która wymaga wystawienia faktury zaliczkowej. Nie jest wymagane również zarejestrowanie tej wpłaty na kasie fiskalne.

CZYTAJ TEŻ: Zaliczka a zadatek – jaka jest różnica i kiedy ma znaczenie?

Kaucja nie jest również przedpłatą. Po zrealizowaniu umowy, strony mogą uznać, że wpłacona uprzednio kaucja zostanie zaliczona w poczet zapłaty za umowę. Gdy strony umowy postanowią, że kaucja zostanie zaliczona na poczet ceny, traktowana jest w takim przypadku jako zaliczka, co powoduje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej.

Zwrot kaucji nie stanowi również czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i nie wywołuje żadnych skutków w tym podatku.

Czy kaucja jest kosztem?

Kaucja nie jest uznawana za koszt uzyskania przychodu. Ma ona charakter zwrotny. W związku z tym nie może być traktowana ani jako koszt ani jako przychód. Jest neutralna podatkowo.

Słowo „kaucja” wywodzi się od łacińskiego słowa cautio, które oznacza środek ostrożności, rozwagę. Jest to określona suma pieniężna wpłacana w celu zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niewłaściwego wywiązania się ze zobowiązań. Wpłaca ją zamawiający za usługę lub towar.

Kaucji nie należy utożsamiać z zaliczką. Przede wszystkim nie jest częścią ceny i ma charakter zwrotny. Jest wpłacana w celu ,,udzielenia’’ gwarancji, że zamawiający nie wycofa się z zakupu zamówionego towaru lub usługi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo i Podatki
Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę ws. ochrony dobrego imienia spółki
Prawo i Podatki
Drakońskie kary dla menadżerów. Weszły w życie nowe przepisy
Prawo i Podatki
Zmiany w zatrudnianiu młodocianych pracowników
Prawo i Podatki
Nielimitowany urlop możliwy w polskim prawie. Jakie są wady i zalety
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo i Podatki
Praca zdalna z innego kraju to dodatkowe obowiązki dla firmy w Polsce
Prawo i Podatki
Wiadomo już, ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku