Którym firmom zmienił się urząd skarbowy?

Przedsiębiorcy powinni sprawdzić czy w związku ze zmianami wprowadzonymi pod koniec grudnia 2020 r., nie zmienił się urząd skarbowy, pod który podlegają.

Publikacja: 03.02.2021 09:20

Którym firmom zmienił się urząd skarbowy?

Foto: Urząd skarbowy – sprawdź czy ci się nie zmienił. Źródło: Adobe Stock

Od 1 stycznia 2021 r. zaczął działać nie tylko wyspecjalizowany urząd skarbowy zajmujący się obsługą największych podatników, ale również więcej podatników trafiło pod skrzydła wyspecjalizowanych wojewódzkich urzędów skarbowych.

Zmiany dotyczą utworzenia jednego ogólnopolskiego urzędu do obsługi największych podmiotów oraz dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które działają w każdym województwie. W województwie śląskim, wielkopolskim oraz mazowieckim powstały po dwa takie urzędy.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, nastąpiła od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

 • z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. 2020 poz. 2456);
 • z 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. 2020 poz. 2410).

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów przedsiębiorstwa objęte zmianą właściwości urzędu skarbowego, powinny zostać powiadomione o tym fakcie przez nowy urząd skarbowy w styczniu 2021 r. Z udostępnionych informacji wynika również, że zmiana urzędu skarbowego, w związku z ww. rozporządzeniami nie wymaga od podatnika  złożenia aktualizacji VAT-R.

Urząd skarbowy dla największych podatników

Od 1 stycznia 2021 r. obsługą największych podatników zajął się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. W 2021 r. urząd zajmie się obsługą ok. 3 tys. podmiotów. Do tej grupy zaliczane są m.in.:

 • spółki giełdowe;
 • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji;
 • podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych;
 • Narodowy Bank Polski;
 • banki krajowe, państwowe i hipoteczne;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczających 50 mln euro – z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Istotna zmiana nastąpiła również w zakresie podatników, których obsługą zajmują się wojewódzkie wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Próg przychodów, od wysokości których przedsiębiorstwa zmieniają urząd na wyspecjalizowany znacznie obniżono, z 5 do 3 mln euro. To znaczne obniżenie progu przychodów spowodowało, że wiele spółek mogło czuć się zaskoczonym zmianą urzędu skarbowego. Do tej grupy podatników należą m.in.:

 • banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekroczył kwotę 3 mln euro, ale nie przekroczył kwoty 50 mln euro – z wyłączaniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Wysokość osiągniętych przychodów w celu określenia właściwego urzędu skarbowego określa się na podstawie danych z roku 2019. A w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. Kwotę wyrażoną w euro, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego tj. 31 grudnia 2019 r.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Podatnicy nie maja obowiązku informowania o zmianie urzędu od 2021 r. Przypisanie ich do właściwego urzędu nastąpiło automatycznie.

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie będzie odpowiedzialny za rozliczenie podatku u źródła.

Gdzie składać deklaracje podatkowe?

Numer indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek) nie uległ zmianie. Dlatego sposób płacenia podatków pozostaje bez zmian. Wszystkie deklaracje od 1 stycznia 2021 r. powinny zostać złożone do urzędu obowiązującego po zmianie. Dotyczy to m.in. deklaracji JPK-VAT za grudzień 2020 r. i IV kwartał roku 2020 r. oraz deklaracji CIT oraz PIT za rok 2020.

CZYTAJ TEŻ: Kiedy odszkodowanie podlega VAT? Są i takie sytuacje

Niezrealizowane za rok 2020 wnioski o zwrot podatku VAT zostaną dokonane przez nowy urząd skarbowy. Korekty deklaracji/zeznań/informacji (w tym korekty JPK i VAT-7) sporządzane po 31 grudnia 2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą należy składać do urzędu skarbowego właściwego miejscowo po zmianie. Deklaracje PIT-11 za 2020 rok należy złożyć tak jak dotychczas do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia.

Od 1 stycznia 2021 r. zaczął działać nie tylko wyspecjalizowany urząd skarbowy zajmujący się obsługą największych podatników, ale również więcej podatników trafiło pod skrzydła wyspecjalizowanych wojewódzkich urzędów skarbowych.

Zmiany dotyczą utworzenia jednego ogólnopolskiego urzędu do obsługi największych podmiotów oraz dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które działają w każdym województwie. W województwie śląskim, wielkopolskim oraz mazowieckim powstały po dwa takie urzędy.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników
Prawo i Podatki
Będą zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zniknie obowiązek dla przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły