Napiwki w granicach limitu bez podatku

Przedsiębiorca, który będzie otrzymywał napiwki, a także wirtualne kartki świąteczne skorzysta ze zwolnienia z podatku od darowizn. Konieczne będzie jednak spełnienie pewnych warunków.

Publikacja: 20.09.2021 15:43

W analizowanej przez szefa KIS sprawie, przedsiębiorca planuje świadczyć usługi polegające na wystaw

W analizowanej przez szefa KIS sprawie, przedsiębiorca planuje świadczyć usługi polegające na wystawianiu spektakli/pokazów. Oprócz honorarium będzie otrzymywał za te usługi m.in. od usługobiorców napiwki oraz wirtualne kartki świąteczne, które podatnik zaklasyfikował jako darowizny.

Foto: Adobe Stock

O jakich warunkach mowa? Wskazał na nie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w jednej z najnowszych interpretacji podatkowych (nr 0111-KDIB2-2.4015.70.2021.4.MZ). W analizowanej przez szefa KIS sprawie, przedsiębiorca planuje świadczyć usługi polegające na wystawianiu spektakli/pokazów. Oprócz honorarium będzie otrzymywał za te usługi m.in. od usługobiorców napiwki oraz wirtualne kartki świąteczne, które podatnik zaklasyfikował jako darowizny. Otrzymane darowizny w formie napiwków oraz kartek świątecznych nie będą stanowiły istotnego wkładu finansowego w prowadzoną firmę. Będą to niewielkie kwoty rzędu kilku czasem kilkunastu złotych w ciągu roku od konkretnego użytkownika. Przedsiębiorca będzie prowadził ewidencję świadczonych przez siebie usług, z której będzie wynikać od jakiego usługobiorcy jaką wartość oraz kiedy ją otrzymał i czego ona dotyczyła. W ewidencji tej elementem identyfikującym danego usługobiorcę będzie jego nick portalowy, nie będzie posiadać jego imienia, nazwiska czy danych adresowych, ponieważ tego zabrania polityka portalu. W związku z tym pojawiła się wątpliwości czy darowizny, które będą stanowić napiwki i kartki świąteczne zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn otrzymane od jednego użytkownika należącego do III grupy podatkowej nieprzekraczające 4.902 zł w ciągu 5 lat, nie podlegają opodatkowaniu.

Jeśli napiwki nie przekroczą 4.902 zł w ciągu 5 lat to…

Z wyjaśnień dyrektora KIS wynika, że wpłaty jakie będą dokonywane przez osoby trzecie (osoby fizyczne zaliczone do III grupy podatkowej względem przedsiębiorcy), skoro stanowią darowizny, to – co do zasady - podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (chyba, że wynikają one jednoznacznie z innych niż darowizna stosunków zobowiązaniowych). Darczyńcą w naszym przypadku jest każda osoba trzecia (użytkownik portalu), przekazująca napiwki oraz wirtualne kartki świąteczne na rzecz przedsiębiorcy. Jednak jeżeli suma darowizn w postaci napiwków oraz wirtualnych kartek świątecznych, otrzymana przez podatnika od jednej osoby w okresie pięciu lat nie przekroczy 4.902 zł, to w świetle aktualnych przepisów nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Czytaj więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

W takiej sytuacji przedsiębiorca nie będzie musiał zgłaszać faktu nabycia tych napiwków/wirtualnych kartek świątecznych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli jednak suma darowizn w postaci napiwków oraz wirtualnych kartek świątecznych, otrzymana przez podatnika od jednej osoby w okresie pięciu lat przekroczy wspomnianą kwotę, wówczas powstanie u przedsiębiorcy obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn i będzie on musiał złożyć zeznanie (druk SD-3) o nabyciu tych darowizn właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Czytaj więcej

Spóźnienia do pracy – co ze spóźnialskim pracownikiem?

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca powinien dysponować dowodami na potwierdzenie, że darowizny miały miejsce. Dowodem takim może być prowadzona ewidencja, w której zawarte będą takie informacje jak to od jakiego użytkownika darowizny pochodzą (napiwek lub kartka świąteczna), kiedy zostały przekazane, a także jaka jest wysokość darowizn od konkretnego użytkownika. Pozwoli to kontrolować otrzymywane kwoty, a także właściwie wywiązać się z obowiązków względem fiskusa, jeśli te wystąpią (po przekroczeniu ustawowych limitów).

O jakich warunkach mowa? Wskazał na nie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w jednej z najnowszych interpretacji podatkowych (nr 0111-KDIB2-2.4015.70.2021.4.MZ). W analizowanej przez szefa KIS sprawie, przedsiębiorca planuje świadczyć usługi polegające na wystawianiu spektakli/pokazów. Oprócz honorarium będzie otrzymywał za te usługi m.in. od usługobiorców napiwki oraz wirtualne kartki świąteczne, które podatnik zaklasyfikował jako darowizny. Otrzymane darowizny w formie napiwków oraz kartek świątecznych nie będą stanowiły istotnego wkładu finansowego w prowadzoną firmę. Będą to niewielkie kwoty rzędu kilku czasem kilkunastu złotych w ciągu roku od konkretnego użytkownika. Przedsiębiorca będzie prowadził ewidencję świadczonych przez siebie usług, z której będzie wynikać od jakiego usługobiorcy jaką wartość oraz kiedy ją otrzymał i czego ona dotyczyła. W ewidencji tej elementem identyfikującym danego usługobiorcę będzie jego nick portalowy, nie będzie posiadać jego imienia, nazwiska czy danych adresowych, ponieważ tego zabrania polityka portalu. W związku z tym pojawiła się wątpliwości czy darowizny, które będą stanowić napiwki i kartki świąteczne zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn otrzymane od jednego użytkownika należącego do III grupy podatkowej nieprzekraczające 4.902 zł w ciągu 5 lat, nie podlegają opodatkowaniu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kadry & Płace
Rotacja pracowników na wakacjach. Robotyzacja lekiem?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Czynny żal – kiedy jest ratunkiem dla podatnika?
Prawo i Podatki
MDR – szef KAS otrzymał sporo informacji o schematach podatkowych
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy