W myśl zawartej pomiędzy stronami umowy KUKE będzie gwarantować spłatę kredytów udzielonych przez ING Bank Śląski S.A. oraz ING w Niemczech na projekty inwestycyjne realizowane przez eksporterów lub spółki dopiero planujące sprzedaż na rynkach zagranicznych.

W ramach systemu wsparcia eksportu od ubiegłego roku KUKE oferuje rożne rodzaje ubezpieczeń i gwarancji. Jednym z najbardziej innowacyjnych instrumentów jest gwarancja spłaty kredytu udzielonego na przeprowadzenie krajowych inwestycji generujących eksport. Instrument ten jest już wykorzystywany na polskim rynku na potrzeby finansowania pozyskanego np. przez producentów z branży motoryzacyjnej i stalowej.

- Unowocześnianie produkcji, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, wzmacnianie zdolności wytwórczych są niezbędne dla skutecznego konkurowania na międzynarodowym rynku i zdobywania w nim udziałów. A to jest możliwe tylko przez inwestycje. Polscy eksporterzy mają do dyspozycji instrument, który zachęca do inwestowania w swój rozwój, a współpracujące z nimi banki, poprzez zdjęcie z nich ryzyka, do zwiększania akcji kredytowej – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Czytaj więcej

KUKE i Bank Pekao pomogą eksporterom finansować ich proeksportowe inwestycje

- Firmy mogą przeznaczyć środki np. na wybudowanie nowej hali, zakup terenu, linii produkcyjnej czy maszyn. Cieszymy się, że do grupy banków, które korzystają z naszych gwarancji, dołączyły dwa banki: ING Bank Śląski oraz ING w Niemczech, świadczące usługi na rzecz szerokiej grupy przedsiębiorców – dodaje szef KUKE.

Gwarancja KUKE służy jako zabezpieczenie kredytu pokrywające do 80 procent jego wartości. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 mln zł i musi zostać spłacona w ciągu maksymalnie 14 lat. Ponadto, gwarancje KUKE mogą obejmować projekty inwestycyjne realizowane przez spółki, które w okresie trzech lat uzyskiwały co najmniej 20 procent przychodów z eksportu lub zamierzają dzięki inwestycji osiągnąć taki poziom. Istnieje także możliwość udzielenia takiej gwarancji na finansowanie już rozpoczętych projektów.

Bezpieczeństwo przy inwestycjach jest wskazane

- Bezprecedensowe szoki w gospodarce światowej w ostatnich latach, szczególnie pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie, podwyższona niepewność czy napięcia geopolityczne przemawiają za wstrzemięźliwością w inwestowaniu. W ING Banku Śląskim staramy się jednak aktywnie wpierać przedsiębiorców w racjonalnym planowaniu rozwoju i podejmowaniu inwestycji podnoszących bezpieczeństwo i odporność w trudnych czasach, w tym w ekspansję na zagraniczne rynki. W ostatnich dekadach czy latach wcześniejsze inwestycje umożliwiły wzrost eksportu ogółem, w tym ujawnienie polskich hitów eksportowych w takich produktach jak m.in. sprzęt AGD, samochody i części samochodowe, wagony, baterie do samochodów elektrycznych, meble – mówi Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego. I jak dodaje, wojna w Ukrainie dodatkowo skłania do dywersyfikacji rynków zbytu i poszukiwania możliwości zastępowania produktów sprowadzanych ze Wschodu.

Czytaj więcej

Kredyt dla eksporterów w BGK gwarantowany przez KUKE

- Szok energetyczny jest kosztem dla firm, ale przyśpiesza nieuniknioną transformację energetyczną i inwestycje w odnawialne źródła energii, energooszczędne technologie, elektromobilność. Nasze badania sugerują, że firmy zagraniczne dążą do zwiększenia bezpieczeństwa w swoich łańcuchach dostaw i Polska może skorzystać na tym trendzie. Jestem przekonany, że gwarancje KUKE umożliwią nam przeznaczenie większych środków na kredytowanie naszych klientów, u których sprzedaż eksportowa ma znaczący udział oraz tych, którzy dotąd ostrożnie podchodzili do internacjonalizacji swojego biznesu. Nowy instrument pozwoli firmom na dostęp do wyższych kwot finansowania, na dogodnych warunkach i – co być może najważniejsze w wyjątkowo trudnym otoczeniu zewnętrznym – podnosi bezpieczeństwo w ekspansji zagranicznej - podkreśla Mrożek.

Eksport z Polski, ale inwestycje Niemiec w Polsce

- Cieszymy się, że możemy wykorzystać siłę naszej globalnej sieci, aby wspierać polskich eksporterów, a jednocześnie towarzyszyć naszym niemieckim klientom w realizacji inwestycji w Polsce. Dzięki współpracy pomiędzy ING w Niemczech a ING Bankiem Śląskim, stworzymy bezpośrednią wartość dla naszych klientów, ponieważ połączymy to, co mamy najlepsze – gruntowną znajomość klientów w ING Banku Śląskim oraz dogłębną znajomość agencji kredytów eksportowych i specjalistyczną wiedzę na temat strukturyzowania w globalnym Center of Competence for Export Finance w ING w Niemczech - mówi Eddy Henning, członek zarządu ING w Niemczech. I jak dodaje, dzięki połączeniu sił z KUKE na mocy podpisanej umowy ramowej jego instytucja będzie mogła zaoferować swym klientom nowe możliwości finansowania, które będą atrakcyjne dla wszystkich zainteresowanych stron. - Wierzymy, że jest to kolejny krok w kierunku dalszego pogłębienia współpracy pomiędzy ING a KUKE – podkreśla Henning.

Nowy system wsparcia polskiego eksportu

Jak podkreśla Janusz Władyczak polscy eksporterzy naprawdę mają już do dyspozycji całą gamę instrumentów wspierających ich ekspansję zagraniczną. I jest to system, który można śmiało stawiać w jednym rzędzie z podobnymi systemami w Europie, a nawet świecie. W ramach najbardziej kompleksowego systemu wspierania eksportu w Europie KUKE wprowadziła bowiem nowe instrumenty i zmodyfikowała gamę istniejących rozwiązań. Oprócz ww. instrumentów dostępne są też:

- gwarancje płatnicze spłaty zobowiązań wobec dostawców jako ważny element pozwalający na znalezienie nowych źródeł dostaw;

- gwarancje finansowania łańcucha dostaw, które pomagają pozyskać dodatkowe środki z banków i spółek faktoringowych;

- gwarancje płynnościowe zapewniające firmom swobodny dostęp do pozyskania finansowania obrotowego i poprawienia płynności.

Czytaj więcej

KUKE i BOŚ pomogą polskim eksporterom

Ponadto, w ramach programu „Shop in Poland” KUKE dociera do polskich przedsiębiorców, którzy są gotowi eksportować towary lub usługi, uczestnicząc w projektach infrastrukturalnych w najodleglejszych zakątkach świata „bez wychodzenia z domu”. – Przedsiębiorcy muszą tylko chcieć się wybrać z nami w taką „podróż” - zachęcał szef KUKE podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu w salonie „Rzeczpospolitej”.

Korzystanie z oferowanych przez KUKE instrumentów zapewnia większą zdolność finansową przedsiębiorstwa i ma pozytywny wpływ na jego relacje zarówno z bankami finansującymi, jak i wykonawcami, co umożliwia znaczący wzrost skali jego działalności. Z oferty KUKE skorzystało już wiele spółek z różnych sektorów, od motoryzacyjnego i stalowego, poprzez branżę spożywczą i chemiczną, aż po przemysł okrętowy.

Materiał powstał we współpracy z KUKE.