Nowe zasady ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa

Dzięki nowym przepisom więcej firm i instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Publikacja: 09.09.2023 13:52

KUKE ubezpiecza aktualnie transakcje sprzedaży w 120 krajach gdzie trafiają polskie towary i usługi.

KUKE ubezpiecza aktualnie transakcje sprzedaży w 120 krajach gdzie trafiają polskie towary i usługi.

Foto: Adobe Stock

Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał 7 września br. nowelizację ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa. Jej zapisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w późniejszym terminie.

Ustawa wprowadza możliwość reasekuracji przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) komercyjnym zakładom ubezpieczeniowym części rodzajów ryzyka polskich przedsiębiorców, które to ryzyka będą w okresie reasekuracji objęte ochroną ubezpieczeniową.

Szersza oferta KUKE

Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwią szybką reakcję Korporacji na globalne wydarzenia. Ustawa wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ponoszonych przez polskich przedsiębiorców ryzyk nadzwyczajnych. Przepisy zawarte w nowelizacji określają zakres ryzyk, które może reasekurować KUKE. Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez Korporację ubezpieczeń casco i OC w transporcie.

- Ta zmiana mniej odnosi się do strony produktowej, a bardziej dotyczy podejścia do ryzyka, bo państwo bierze na siebie obowiązek ochrony polskich przedsiębiorców działających w kraju, gdzie toczy się wojna. Z konkretnych rozwiązań w nowelizacji warto zwrócić uwagę na kilka nowych elementów. Odnosząc się do wątku ubezpieczenia transportu zyskujemy możliwość reasekuracji innych ubezpieczycieli w przypadku, gdy z uwagi na ponadprzeciętne ryzyko lub brak możliwości uzyskania reasekuracji na rynku komercyjnym – tak jak to jest obecnie w przypadku Ukrainy, rynek ubezpieczeniowy nie będzie w stanie zapewnić podmiotom gospodarczym ochrony dotyczącej ryzyk transportowych, czyli ubezpieczenia casco i OC oraz przedmiotów w transporcie. Jest to więc rozwiązanie skierowane do zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia transportowe naszym przewoźnikom – wyjaśnia Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Czytaj więcej

Władyczak: budujemy trwałą i silną obecność na rynku ukraińskim

- Będziemy mieli także możliwość objęcia ubezpieczeniem, na równi z przedsiębiorcami polskimi, polskich oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój w Polsce. W efekcie ułatwi to m.in. ukraińskim przedsiębiorcom podjęcie decyzji o przeniesieniu swojej działalności gospodarczej do Polski przez otwarcie oddziału spółki, a tym samym pozwoli im bezpiecznie rozwijać biznes, ale także może zachęcić zagraniczne firmy zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy do prowadzenia tej aktywności z terytorium Polski – dodaje Władyczak.

Polscy eksporterzy będą też mogli ubezpieczać zakup towarów i podzespołów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co może zapobiec ewentualnym zakłóceniom łańcucha dostaw. Polskie firmy zwiększą dzięki temu obroty handlowe z zagranicą i rozszerzą współpracę z firmami zagranicznymi. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Jak wskazuje resort rozwoju i technologii rozwiązania tego typu zostały już wprowadzone w innych krajach europejskich np. w Szwecji, Norwegii i Hiszpanii.

KUKE wesprze transformacją energetyczną

Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi o ograniczenie podmiotom prywatnym i publicznym ryzyka w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Rozszerzanie systemu wsparcia jest konieczne dla dalszego rozwoju projektów proekologicznych, w tym OZE.

- To totalne novum w działalności KUKE. Chodzi o możliwość wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej, ale realizowanych na terytorium Polski. Czyli nie zajmujemy się wspieraniem eksportu czy eksporterów, ale angażujemy się w kluczową dla przyszłości polskiej gospodarki zmianę modelu jej „zasilania”. To wymaga przeprowadzenia projektów inwestycyjnych na ogromną skalę i zmobilizowania ich finansowania ze strony inwestorów oraz banków – kluczową rolę możemy odegrać my jako podmiot z dużym doświadczeniem w zakresie ubezpieczania projektów inwestycyjnych, a jednocześnie posiadający niezbędne instrumenty – tłumaczy Władyczak.

- Rozwiązanie skierowane jest do instytucji finansujących oraz przedsiębiorstw (krajowych i zagranicznych) dokonujących inwestycji w obszarze transformacji energetycznej – dodaje szef KUKE.

KUKE ubezpiecza w 120 krajach

- Wartość ubezpieczonych transakcji w kraju i w eksporcie wyniosła w 2022 r. ponad 145 mld zł. KUKE ubezpiecza obecnie transakcje sprzedaży w 120 krajach na całym świecie. Nowe rozwiązania prawne ułatwią m.in. tworzenie elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych, a to ułatwi ekspansję eksporterów na świecie – podkreśla Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

- KUKE pełni rolę oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych (Export Credit Agency - ECA) i jako jedyna w Polsce oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa. Dzięki nowej ustawie rozszerzony zostanie katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń – o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju - dodaje Grzegorz Piechowiak, wiceminister w resorcie rozwoju i technologii.

Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał 7 września br. nowelizację ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa. Jej zapisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w późniejszym terminie.

Ustawa wprowadza możliwość reasekuracji przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) komercyjnym zakładom ubezpieczeniowym części rodzajów ryzyka polskich przedsiębiorców, które to ryzyka będą w okresie reasekuracji objęte ochroną ubezpieczeniową.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wsparcie Ekspansji
Poznań też z biurem regionalnym PAIH
Wsparcie Ekspansji
Jak odzyskać należności od brytyjskich kontrahentów?
Wsparcie Ekspansji
Nowe ryzyka w handlu z Ukrainą można zabezpieczyć
Wsparcie Ekspansji
Już tuzin biur PAIH w regionach. Dwunaste powstało w Rzeszowie
Wsparcie Ekspansji
PAIH otworzyła kolejne biuro regionalne, tym razem w Lublinie