KUKE i ukraiński Oszczadbank będą współdziałać na rzecz odbudowy Ukrainy

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Oszczadbank będą wspólnie wspierać inwestycje polskich firm na Ukrainie i ich udział w odbudowie kraju naszych wschodnich sąsiadów.

Publikacja: 30.01.2024 19:59

Rosja wciąż niszczy ukraińską infrastrukturę mieszkaniow

Rosja wciąż niszczy ukraińską infrastrukturę mieszkaniow

Foto: Adobe Stock

Umowę w sprawie współpracy z jednym z największych banków Ukrainy podpisali ze strony Korporacji: Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i Katarzyna Kowalska, wiceprezes. Zaś ze strony Oszczadbanku Sergii Naumow, prezes i Jurij Katsion, wiceprezes odpowiedzialny za pion korporacyjny. Porozumienie przewiduje wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa i współpracujące z nimi podmioty ukraińskie pełnego zestawu instrumentów finansowych, jakie w odniesieniu do rynku ukraińskiego oferuje KUKE. A są to:

- krótkoterminowe ubezpieczenia eksportu towarów;

- ubezpieczenia inwestycji (greenfield, brownfield lub przejęć);

- ubezpieczenia projektów służących odbudowie kraju z finansowaniem do 10 lat prowadzonych przez rząd lub samorządy w Ukrainie, ale także prywatne podmioty ukraińskie, jak i zagraniczne, w których biorą udział polskie firmy.

Umowa umożliwia także współpracę KUKE i Oszczadbanku w innych dziedzinach, które obie strony uznają za obopólnie korzystne.

Odbudowa już trwa

- Odbudowa Ukrainy trwa tu i teraz, a kraj musi funkcjonować na tyle normalnie, na ile jest to tylko możliwe. A zatem nie należy czekać, aż działania wojenne ustaną i dopiero działać. Taką strategię jako KUKE objęliśmy od samego początku tworząc najróżniejsze rozwiązania i zabezpieczenia pojawiających się ryzyk, jak np. ryzyko wojny. O ile od zawsze wierzyliśmy, że rola blend finance będzie ogromna o tyle widzimy, że tworzenie funduszy z wielostronnym międzynarodowym wsparciem przeciąga się i trudno zmobilizować naprawdę istotny kapitał. KUKE, jako ECA była pierwszą i pozostaje jedną z nielicznych instytucji, które takie gwarancje biznesowi zapewniają – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

- Dotychczas gotowość zainwestowania w Ukrainie i udziału w odbudowie zadeklarowało ponad 3 tys. polskich firm. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Oszczadbankiem zwiększy możliwości ich uczestnictwa w projektach związanych z odtworzeniem zniszczonej infrastruktury czy innych przedsięwzięciach służących modernizacji gospodarki. Partnerstwo z lokalnymi podmiotami może m.in. wzmocnić ich pozycję względem konkurencji z innych państw dając im dostęp do rynku o nieograniczonych potrzebach – dodaje szef KUKE.

Czytaj więcej

KUKE może już ubezpieczać inwestycje polskich firm na Ukrainie

- Oszczadbank kontynuuje działania na rzecz tworzenia międzynarodowej koalicji wspierającej ukraiński biznes. Podpisana dziś umowa zakłada, że rozpoczynamy współpracę z naszymi partnerami z KUKE, by zapewniać bezpieczne inwestowanie w ukraińską gospodarkę. Dotychczas zawarliśmy porozumienia o gwarantowaniu finansowania projektów z EBOR, EBI i ukraińską agencją kredytów eksportowych. Zaangażowanie takiej instytucji jak KUKE umożliwi zwiększenie wartości prowadzonych przedsięwzięć i pomoże przyciągnąć zagraniczne inwestycje do znacznie większych projektów, których Ukraina obecnie potrzebuje. Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom za współpracę i gotowość niesienia pomocy w odbudowie Ukrainy nawet w trakcie trwania działań wojennych – mówi Sergii Naumow, prezes Oszczadbanku.

Biuro PAIH w Kijowie

W Polsce bazę firm zainteresowanych odbudową Ukrainy na zlecenie resortu rozwoju i technologii stworzyła i prowadzi Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Zainteresowanie odbudową ukraińskiej gospodarki wyraziło już kilkaset polskich firm. Agencja monitoruje na bieżąco sytuację na Ukrainie, śledzi możliwości udziału i zaangażowania polskich spółek w potencjalne projekty. W Kijowie działa też już ponownie zagraniczne biuro handlowe PAIH. Polskie firmy zaangażowane w projekty na Ukrainie mogą skorzystać z zabezpieczeń oferowanych przez KUKE.

Umowę w sprawie współpracy z jednym z największych banków Ukrainy podpisali ze strony Korporacji: Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i Katarzyna Kowalska, wiceprezes. Zaś ze strony Oszczadbanku Sergii Naumow, prezes i Jurij Katsion, wiceprezes odpowiedzialny za pion korporacyjny. Porozumienie przewiduje wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa i współpracujące z nimi podmioty ukraińskie pełnego zestawu instrumentów finansowych, jakie w odniesieniu do rynku ukraińskiego oferuje KUKE. A są to:

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wsparcie Ekspansji
Resort rozwoju nagrodzi firmy eksportujące uzbrojenie
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Wsparcie Ekspansji
Co nowego w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej?
Wsparcie Ekspansji
Co British Council oferuje polskim firmom z sektora MŚP?
Wsparcie Ekspansji
KUKE i CaixaBank wesprą razem polskich eksporterów
Wsparcie Ekspansji
Integracja jest kluczem do budowy silnej pozycji polskich firm technologicznych