Nowe przepisy sprzyjające przedsiębiorcom

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie duża część Pakietu Przyjazne Prawo przygotowanego przez resort rozwoju m.in. prawo do popełnienia błędu i rozszerzenie definicji rzemieślnika.

Publikacja: 30.12.2019 16:46

Nowe przepisy sprzyjające przedsiębiorcom

Foto: Adobestock

Prawo do popełnienia błędu to rozwiązanie wzorowane na regulacjach francuskich i litewskich. Przedsiębiorca, gdy popełni błąd, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna, nie dostanie kary, a jedynie pouczenie. Będzie jednak zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidziane są jednak pewne ograniczenia, w tym: popełnianie naruszeń po raz kolejny czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa (ciężar wykazywany przez odpowiedni organ).

CZYTAJ TAKŻE: Podatki z 2013/2014 roku przedawnią się z końcem grudnia

Kto rzemieślnikiem?

Nowe przepisy oznaczają również rozszerzenie definicji rzemieślnika. Dotychczas rzemiosło mogła wykonywać wyłącznie osoba fizyczna (wpis do CEIDG). Od 1 stycznia 2020 r. wykonywanie rzemiosła będzie możliwe także przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest, aby co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (małżonek, dziecko lub rodzic). To propozycja dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Z kolei to rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach belgijskich i austriackich.

CZYTAJ TAKŻE: Co po wpłacie ponad 15 tys. zł na niewłaściwe konto

Naukowcy, gastronomia, egzekucja

Z początkiem przyszłego roku poszerzą się też możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy, którzy już w naszym kraju pracują. Ma to na celu zatrzymanie wyspecjalizowanych ekspertów, których potrzebuje nasza gospodarka.

Z kolei pracownicy gastronomii będą mogli się przebadać, pod względem sanitarno-epidemiologicznym, na własny wniosek. Dotychczas badanie to odbywało się wyłącznie na wniosek pracodawcy. Ponadto, jeśli pracownik będzie miał aktualne orzeczenie lekarskie to, przy zmianie pracodawcy, nie będzie podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Przedsiębiorcy otrzymają jednoznaczne potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa bytowego podczas prowadzonej wobec nich egzekucji komorniczej. Nastąpi definitywne wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie.

Sukcesorzy będą mieli łatwiej

Nowe przepisy wprowadzone Pakietem Przyjazne Prawo to także kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw. Chodzi o zasadę przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. A także możliwość powołania po śmierci małżonka przedsiębiorcy tymczasowego przedstawiciela, gdy przedsiębiorstwo należy do przedsiębiorcy i małżonka. To również rozszerzenie katalogu przedmiotów zapisu windykacyjnego o ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, z jednoczesnym poszanowaniem zasad zmiany wspólnika w spółce osobowej z Ksh.

Inne rozwiązania wprowadzane Pakietem Przyjazne Prawo to:

  • wprowadzenie postępowania uproszczonego i milczącego załatwienia sprawy (w 14 postępowaniach),
  • cyfryzacja niektórych obowiązków sprawozdawczych (system teleinformatyczny URE dotyczący paliw ciekłych),
  • zniesienie obowiązku dołączania dokumentów będących w posiadaniu instytucji lub zawierających informacje, które może ona ustalić (w 8 postępowaniach),
  • redukcja liczby wymaganych egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w 4 postępowaniach),
  • zmniejszenie częstotliwości sprawozdań z kwartalnej na roczną lub półroczną (w przypadku 3 rodzajów sprawozdań).

CZYTAJ TAKŻE: Już od stycznia podatki trzeba wpłacać na mikrorachunek

Minister zapowiada dalsze ułatwienia

– Wciąż będziemy ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Dużym wyzwaniem na nowy rok staje się dalsze zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania. Dlatego już pracujemy wspólnie z Ministerstwem Finansów nad nowymi ulgami i zachętami podatkowymi. Będziemy też kontynuować działania proinnowacyjne, by nie stracić technologicznego sznytu z poprzedniej tabliczki ministerstwa (red. chodzi o poprzednią nazwę resortu tj. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – mówi „Rzeczpospolitej” Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

– W tej kadencji stawiamy na rozwój automatyzacji i robotyzację, zieloną gospodarkę, rozwój kompetencji oraz kontynuujemy działania związane z innowacyjnością, nowymi technologiami i start-upami. Przygotujemy kolejne ulgi podatkowe. Ruszy szkoła Sztucznej Inteligencji (AI School). Myślimy o wprowadzeniu „urlopu na startup’a”, czyli możliwości przetestowania pomysłu na biznes przy zapewnieniu powrotu pracownika do swojego miejsca – dodaje szefowa resortu rozwoju.

Prawo do popełnienia błędu to rozwiązanie wzorowane na regulacjach francuskich i litewskich. Przedsiębiorca, gdy popełni błąd, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna, nie dostanie kary, a jedynie pouczenie. Będzie jednak zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidziane są jednak pewne ograniczenia, w tym: popełnianie naruszeń po raz kolejny czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa (ciężar wykazywany przez odpowiedni organ).

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zarządzanie
Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?
Zarządzanie
Wypadek w firmie – jakie obowiązki ma pracodawca?
Zarządzanie
Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji
Zarządzanie
Permanentny stres w pracy. Czuje go co piąty Polak
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Zarządzanie
Nowe benefity pracownicze. Konsultacja z dietetykiem?
Zarządzanie
Polskie firmy są nieprzygotowane na zarządzanie w kryzysie