Pytanie:

Czy pracownik pracujący zdalnie musi informować pracodawcę o zakażeniu Covid-19, czy wystarczy informacja o zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź:

Z norm Kodeksu pracy wynika, że pracownik ma obowiązek informowania pracodawcy o swoim zakażeniu. Pracownik bowiem jest obowiązany przestrzegać BHP (art. 100 § 2 pkt 3), a także dbać o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4). Stosownie do art. 209 (2) Kodeksu pracy, jeżeli wystąpi sytuacja zagrożenia życia i zdrowia pracowników, pracodawca zobowiązany jest poinformować o tym pracowników, a także zapewnić pracownikom odpowiednią ochronę.

Pytanie zawężone jest do sytuacji, w której pracownik wykonuje pracę zdalną. W takim przypadku należy mieć na względzie, że od zakażenia wirusem do jego wykrycia może upłynąć znaczny czas, nawet do kilku tygodni. Nie jest więc wykluczone, że mimo wykonywania pracy zdalnej w czasie wykrycia zakażenia Covid-19, okoliczność ta mogłaby wpłynąć na organizację pracy po stronie pracodawcy (np. skierowanie do pracy zdalnej lub objęcie kwarantanną osób, które miały kontakt z zakażonym przed stwierdzeniem zakażenia Covid-19). W aktualnym stanie epidemii należy możliwie szeroko odczytywać obowiązki pracowników związane z informowaniem o zakażeniu Covid-19, mając na uwadze ich cel, jakim jest przeciwdziałanie skutkom epidemii.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

Anna Dąbrowska, radca prawny z Kancelarii M.Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.