Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EY Polska, transformacja cyfrowa przyspieszyła w czasie pandemii w ponad połowie firm, a 27 proc. badanych przedsiębiorstw przyznaje wręcz, że zostało zmotywowanych do działania w tym obszarze wyłącznie przez pandemię. W 8 proc. firm transformacja cyfrowa na skutek pandemii spowolniła, a w 1 proc. firm proces z tego powodu się zatrzymał.  W około jednej trzeciej badanych firm (32 proc.) pandemia nie miała żadnego wpływu na transformację cyfrową.

Transformacja cyfrowa, a nowi klienci

– Firmy, które w ostatnim roku szybko zareagowały na sytuację związaną pandemią i przeprowadziły transformację, nie tylko zdobyły nowych klientów i zwiększyły przychody, ale znacząco poszerzyły skalę działalności, zyskując przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa zostały zmuszone do natychmiastowego działania za sprawą lockdownów i przeniesienia w dużej mierze pracy z biur do domów. Okazało się, że narzędzia i rozwiązania, których implementacja rozplanowana była na lata, musiały zostać zastosowane niemalże z dnia na dzień – mówi Michał Kopyt, partner w dziale doradztwa biznesowego, lider doradztwa technologicznego w EY. Jak podkreśl,a ci, którzy z różnych powodów nie weszli na ścieżkę transformacyjną w ostatnich kilkunastu miesiącach, będą jednak musieli nadrobić stracony czas i dystans dzielący ich do bardziej ucyfrowionej konkurencji.

CZYTAJ TEŻ: CEIDG odchodzi do lamusa. Co w zamian? Biznes.gov.pl

Niezależnie od zaawansowania procesów transformacji cyfrowej, znakomita większość ankietowanych (91 proc.) dostrzega potencjał z nią związany. Upatrują w niej przede wszystkim szans na zwiększenie efektywności (77 proc.), traktują ją jako odpowiedź na potrzeby klientów (61 proc.) i sposób na redukcję kosztów (60 proc.). Dla 53 proc. transformacja cyfrowa to z kolei możliwość rozwoju. Jeden na pięciu ankietowanych uznaje, że to szansa na nadrobienie zaległości.

Transformacja cyfrowa to inwestycje w technologie

Co ciekawe, dla 27 proc. badanych transformacja cyfrowa to przede wszystkim jednak inwestycja w technologię. Nieznacznie mniejszy odsetek (25 proc.) deklaruje, że to proces przemian w firmie, wykraczający poza rozwiązania technologiczne. W sumie ponad połowa badanych (55 proc.) twierdzi, że transformacja cyfrowa jest częścią strategii, ale 36 proc. wprowadza ją w odpowiedzi na bieżące problemy. W 5 proc. firm narzucana jest przez czynniki niezależne od firmy, a 4 proc. wprowadza ją, gdy na rynku pojawią się ciekawe rozwiązania.

– Podejście do transformacji cyfrowej w polskich firmach jest spolaryzowane i w każdym przedsiębiorstwie może oznaczać zupełnie co innego. Duża grupa firm uważa, że to jedynie inwestycja w technologię, ale są też tacy, którzy deklarują, że jest ona dla nich  całościowym i wielopłaszczyznowym etapem zmian w firmie – zauważa Michał Kopyt.

CZYTAJ TEŻ: Pracownicy tych zawodów zmienią branżę. Na IT

Pytani o to, jakie rozwiązania w związku z transformacją cyfrową wdrożono, respondenci najczęściej wskazywali na zakup sprzętu lub infrastruktury, co potwierdza tylko, że polskie spółki rozumieją digitalizację głównie jako automatyzację, a bardziej zaawansowane rozwiązania związane z procesem transformacji cyfrowej nie są zbyt popularne. Wdrożenie bazy danych, narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa czy przeniesienie procesów do chmury to kolejne najczęściej podejmowane inicjatywy. Zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszą się narzędzia analityczne dla Big Data i systemy przewidujące, a także rozwiązania z zakresu marketing automation.

W kolejnych miesiącach firmy nadal chcą skupiać się przede wszystkim na zakupie sprzętu, mniej będą się natomiast koncentrować na wdrażaniu bazy danych. Część firm – 17 proc. nie zamierza w najbliższym roku bądź półtora wdrażać żadnego nowego rozwiązania w ramach transformacji cyfrowej.

Transformacja cyfrowa to też trudności

Ale trudności są. Tylko 13 proc. respondentów nie zidentyfikowało żadnych barier przy wprowadzaniu rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej. Ponad jedna trzecia wskazała, że jedną z głównych są zbyt wysokie jej koszty. Ponad jedna czwarta firm musi stawić czoła obawom pracowników przed zmianą. Jedna na cztery firmy mierzy się z brakiem kompetencji lub zasobów. Wciąż dla wielu firm problemem w tej kwestii pozostaje brak odpowiedniej strategii, kultury organizacyjnej nastawionej na wdrażanie innowacji, brak lidera gotowego do przeprowadzenia zmian (14 proc.) a nawet obawy zarządu przed zmianą.