Tajemnica korespondencji, a wewnętrzne forum pracowników

Co z tajemnicą korespondencji jeśli pracownicy mają swe wewnętrzne forum, ale korespondują podczas pracy? Prawnik wyjaśnia co może pracodawca.

Publikacja: 26.03.2021 11:43

Tajemnica korespondencji, a wewnętrzne forum pracowników

Foto: Tajemnica korespondencji jest chroniona z mocy Konstytucji RP. Źródło: Adobe Stock

Pytanie:

Czy pracodawca może odczytywać wiadomości wysyłane między pracownikami, którzy utworzyli wewnętrzne forum, na którym korespondują w czasie pracy?

Odpowiedź:

W przedstawionym stanie faktycznym konieczne jest porównanie dwóch przenikających się płaszczyzn, tj. prawa pracownika do tajemnicy korespondencji oraz prawa pracodawcy do kontroli sposobu wykonywania przez pracownika pracy, w tym właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Tajemnica korespondencji

Prawo do tajemnicy korespondencji wynika już z samej Konstytucji RP, gdzie w art. 49 zapewniono wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Tajemnica korespondencji wymieniona jest również wśród dóbr osobistych człowieka, opisanych w art. 23 Kodeksu cywilnego. Warto zaznaczyć, że także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, której sygnatariuszem jest Polska, w art. 8 przewiduje ochronę korespondencji.

Powyższe unormowania pozwalają na sformułowanie zasady, zgodnie z którą wszelka korespondencja prowadzona przez pracowników chroniona jest przed wglądem osób trzecich, w tym także pracodawcy, a dysponentami jej treści są wyłącznie jej strony.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna wciąż czeka na uregulowanie. Są wątpliwości

Reguła ta znajduje jednak pewne ograniczenia. Zgodnie bowiem z art. 223 Kodeksu pracy pracodawcy przysługuje prawo monitoringu służbowej korespondencji e-mail. Powyższe uprawnienie pracodawcy może znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do wewnętrznego forum firmowego, które z założenia stanowi udostępnione pracownikom narzędzie komunikacji służbowej.

Kontrola ta nie może jednak naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Ponadto, ma być jawna i służyć organizacji pracy. Pracodawca powinien poinformować pracowników o prawie kontroli treści wiadomości przesyłanych za pośrednictwem forum, a także, celem uniknięcia niejasności, pouczyć o wyłącznie służbowym przeznaczeniu forum.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna: czy firma zwróci ci za prąd? Prawnik wyjaśnia

Podsumowując, pracodawca, w określonych sytuacjach, może mieć wgląd w wiadomości wysyłane przez pracowników za pośrednictwem forum firmowego, jednak w razie ustalenia, że kontrolowana korespondencja dotyczy sfery prywatnej pracowników, powinien powstrzymać się od zapoznania się z jej treścią. Kontrola prowadzona z naruszeniem przysługującej pracownikom tajemnicy korespondencji może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracowników.

Autorem odpowiedzi jest Piotr Lenart, radca prawny z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Zarządzanie
Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Zarządzanie
Wypadek w firmie – jakie obowiązki ma pracodawca?
Zarządzanie
Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji
Zarządzanie
Permanentny stres w pracy. Czuje go co piąty Polak
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Zarządzanie
Nowe benefity pracownicze. Konsultacja z dietetykiem?