Specustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

która ma pomóc przedsiębiorstwom podczas pandemii koronawirusa wprowadziła m.in. zwolnienie firm zatrudniających do 9 osób ze składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na 3 miesiące. Chodzi o okres marzec-maj 2020 r. Zwolnienie dotyczy zarówno składek za przedsiębiorcę, jak i za pracujące dla niego osoby.

Z tego samego rozwiązania mogą też skorzystać osoby samozatrudnione z przychodem do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (15 681 zł), które opłacają składki tylko za siebie.

W obydwu przypadkach zwolnienie dotyczy składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić składek ZUS?

Wymogi przedstawiamy w tabeli.

Firma zatrudniająca do 9 osób Samozatrudniony opłacający składki tylko za siebie
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
Firma działała przed 1 lutego 2020 r. Działalność wykonywano przed 1 lutego 2020 r.
Na dzień 29 lutego 2020 r. firma zgłosiła do ubezpieczeń 9 lub mniej osób, wliczając w to właściciela.

 

 

Kryterium przychodu nie będzie sprawdzane.

Przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek tj. w marcu 2020 r., nie przekroczył 15 681 zł. W przypadku osób wystawiających fakturę VAT chodzi o kwotę netto, bez podatku VAT.

Kryterium przychodu będzie sprawdzane.

Wniosek w papierze

W celu skorzystania z umorzenia składek ZUS trzeba złożyć wniosek RDZ. Tu znajdziemy formularz papierowego wniosku:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

To formularz, który po wypełnieniu można złożyć na dwa sposoby:

1 – osobiście, w dowolnej placówce ZUS, wrzucając do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS),

2 – za pośrednictwem poczty.

Wniosek przez internet

Wniosek można też złożyć elektronicznie nie ruszając się z domu/biura.

Najprościej można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Instytucja ta jasno opisała jak to zrobić. Tu jest link do instrukcji jak wypełnić wniosek:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RDZ.doc/363531c2-5f99-a48b-c711-b5f8235983ac

Wniosek elektroniczny można też złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS za pośrednictwem gov.pl:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

W każdym przypadku do wniosku elektronicznego trzeba dołączyć załącznik (w przypadku wniosku papierowego jest on już częścią formularza więc składając wniosek tradycyjnie, w wersji papierowej nie trzeba go już dołączać). Tu jest link do formularza załącznika:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Za%C5%82%C4%85cznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d

Wniosek elektroniczny trzeba podpisać. Można to zrobić na trzy sposoby.

1 – logując się przez profil zaufany/login.gov.pl;

https://login.gov.pl/login

2- logując się przez bankowość elektroniczną (dotyczy to: BOŚ Bank, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Inteligo, Millennium Bank oraz PKO BP);

https://ssobp.zus.pl/pue

3 – logując się przez certyfikat kwalifikowany;

https://www.zus.pl/portal/logowanie-certyfikatem.npi

Do kiedy trzeba złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek RDZ należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Co ważne, ZUS nie rozpatruje wniosków przysyłanych pocztą elektroniczną. Jak wyjaśnia, nie jest bowiem w stanie, co oczywiste, zweryfikować nadawców e-maili.

Umorzone składki sfinansuje budżet państwa. Oznacza to, że zachowana będzie ciągłość okresu ubezpieczenia i nie dojdzie do utraty świadczeń. Umorzone składki nie będą stanowiły przychodu.