Zakład Ubezpieczeń Społecznych może więc sobie już szacować tegoroczne wpływy ze składek od ponad 1,5 mln mikroprzedsiębiorców. Składki na ZUS od stycznia 2021 r. wynoszą 1457,49 zł (za styczeń trzeba je zapłacić do 10 lutego). To oczywiście pełna składka obejmująca dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zapłaci ją ok. milion osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

CZYTAJ TEŻ: Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Jak łatwo wyliczyć rocznie mikro-przedsiębiorcy zapłacą o 312,12 zł więcej niż w minionym roku. Podwyżka nie jest jednak duża. Pocieszeniem może być fakt, że de facto jest najniższa od 2014 r. Wtedy wzrosła ona tylko o 15 zł. Przy czym eksperci zwracają uwagę na ubiegłoroczny rekordowy wzrost składek, który w 2020 roku wyniósł aż 114 zł. Kwota 1457,49 zł to suma wszystkich składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływ na wzrost tej kwoty miał wzrost wynagrodzenia przeciętnego i minimalnego.

Ile wynoszą poszczególne składki na ZUS 2021 r.?

Ich wysokości kształtują się następująco: emerytalna – 615,93 zł, rentowa – 252,43 zł, wypadkowa – 52,70 zł, chorobowa – 77,31 zł, zdrowotna – 381,81 zł i Fundusz Pracy – 77,31 zł.

Ile zapłacimy za mały ZUS?

300 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ZUS+, w którym składki liczy się od przychodu, zapłaci co najmniej 647,59 zł i oczywiście nie więcej niż 1457,49 zł. Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z małego ZUS muszą do końca stycznia złożyć wniosek o objęcie ulgowymi składkami.