Zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadziła obszerna nowelizacja Polskiego Ładu. Wynika z niej, że od 1 lipca obok członków zarządów spółek, obowiązkiem opłacenia składek od przychodu zostają objęci także prokurenci.

Jak zauważa na łamach "Rzeczpospolitej" Mateusz Rzemek, w ten sposób ustawodawca rozstrzyga dotychczasowy spór. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, prezentując zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, informowali przedsiębiorców, że przychody prokurentów nie są objęte 9-proc. składką na ubezpieczenie zdrowotne. W tym samym czasie przedstawiciele ZUS przyjmowali, że prokurenci taki obowiązek mają.

Pytanie, jakie skutki ma nowelizacja przepisów dla kilku tysięcy prokurentów. Część z nich opłaciła składki na ubezpieczenie zdrowotne po 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wytycznymi ZUS.

Pełne składki do ZUS i NFZ zapłacą komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych. Zmiana ta to odpowiedź ustawodawcy na działania przedsiębiorców przekształcających swoją działalność w spółki komandytowo-akcyjne, by uniknąć zapłaty podwyższonej od stycznia składki zdrowotnej.

Dla komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisu, albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem wejścia w życie przepisu. Oznacza to, że przedsiębiorcy nabywający lub rejestrujący takie spółki między 1 lipca 2022 r. a 1 stycznia 2023 r. muszą się liczyć z tym, że obowiązek ubezpieczenia obejmie ich wcześniej.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0: nowe grupy zapłacą składki od przychodów