Zgodnie z nowelizacją specustawy podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który między 24 lutego a 14. dniem przed dniem wejścia w życie noweli nie dopełnił obowiązku powiadomienia, może tego dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ten dodatkowy termin na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy upływa 14 lipca.

Ministerstwo Rodziny podkreśla, że zarówno zatrudnienie obywatela Ukrainy bez złożenia powiadomienia na stronie praca.gov.pl, jak i w razie złożenia takiego powiadomienia w terminie, ale bez zgłoszenia do ZUS, oznacza powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Może się to wiązać z grzywną do 30 tys. zł.

Resort zaznacza jednak, że obowiązek powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy nie dotyczy wykonywania pracy zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np. gdy cudzoziemiec posiada ważną wizę i ważne zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi albo zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Chyba że w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę wyraźnie określono obowiązek powiadomienia zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Czytaj więcej

Abolicja dla pracodawców Ukraińców