Zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadziła obszerna nowelizacja Polskiego Ładu.

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej, tak jak inne podmioty uznawane za prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,  zostanie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, wypadkowym (chorobowym - dobrowolnie) oraz zdrowotnym.

Dla komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisu, albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem wejścia w życie przepisu. Oznacza to, że przedsiębiorcy nabywający lub rejestrujący takie spółki między 1 lipca 2022 r. a 1 stycznia 2023 r. muszą się liczyć z tym, że obowiązek ubezpieczenia obejmie ich wcześniej.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia nowa grupa zapłaci obowiązkowe składki ZUS