Dotychczas, jeżeli przedsiębiorca w dniu powstania prawa np. do zasiłku chorobowego miał dług w postaci składek na ubezpieczenia społeczne przekraczający kwotę 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, nie miał prawa do tego świadczenia do czasu spłaty całości zadłużenia.

Prawo do wypłaty z ZUS tracili również przedsiębiorcy, którzy podpisywali z organem rentowym umowy o odroczenie terminu płatności składek lub zawierali układy ratalne. I to nawet wówczas, gdy wypełniali swoje zobowiązania w terminie.

Nowe regulacje to zmieniają. Po odroczeniu terminu płatności składek lub rozłożeniu tej należności na raty uznaje się, że płatnik nie jest zadłużony w ZUS. Musi jednak opłacać składki w terminach i w wysokości ustalonej w układzie ratalnym bądź w umowie o odroczenie terminu płatności. Nie może posiadać nowego zadłużenia. W takim wypadku nie traci prawa do świadczeń.

Co ważne, korzystna regulacja będzie działała z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

Dłużnik ZUS z prawem do świadczenia