Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który przekształcił jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. Operacja skutkowała jedynie zmianą formy prawnej przedsiębiorcy. Na mocy art. 5842 § 1 kodeksu spółek handlowych nowemu podmiotowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Powstały jednak wątpliwości formalne dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, a dokładniej jaką jej wysokość ma stosować nowy podmiot od daty jego rejestracji. Płatnik uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z dotychczasowych wyliczeń.

ZUS był innego zdania. Wskazał, że przepisy nie zawierają żadnych uregulowań, które pozwalałyby na przejmowanie stopy procentowej składki wypadkowej pomiędzy płatnikami. Wprost przeciwnie, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych do stopy procentowej tej składki nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek.

Tym samym nie należy w takim wypadku stosować odrębnych przepisów ustaw odnoszących się do kwestii sukcesji praw i obowiązków. W efekcie wnioskodawca nie może stosować wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej dla podmiotu, który już nie istnieje - głosi decyzja ZUS.

Czytaj więcej

Po przekształceniu nowa stawka składki wypadkowej