Aż 60 proc. tej kwoty jest bowiem podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji. W konsekwencji za styczeń 2024 r. wysokość składek będzie oscylować w granicach: emerytalna 912,83 zł (obecnie 812,23 zł), rentowa 374,11 zł ( obecnie (332,88 zł), wypadkowa 78,10 zł (69,49 zł), Fundusz Pracy/Solidarnościowy 114,57 zł (obecnie 101,94 zł) dobrowolna chorobowa 114,57 zł (obecnie 101,94 zł). Oznacza to, że suma ta wyniesie 1594,18 miesięcznie – bez składki zdrowotnej. Ta bowiem jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika płatnika.

Czytaj więcej

O ponad 12 proc. wzrosną składki ZUS dla przedsiębiorców