W obecnie obowiązujących przepisach jednym z włączeń z podstawy wymiaru składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł  Nowy, wyższy limit zwolnienia obowiązuje od 1 marca 2022 r., przedtem wartość posiłków nie podlegała oskładkowaniu do wysokości 190 zł miesięcznie.

Jak pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Paulina Szwioła, rząd ponownie planuje go podwyższyć. Tym razem do kwoty 450 zł. Jak bowiem tłumaczy, zmieniona w ubiegłym roku kwota wymaga urealnienia.

Co więcej jak zauważa autorka, oskładkowana nie będzie też wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych do kwoty 450 zł. To ważna zmiana, bowiem do tej pory ZUS różnie podchodził do tej kwestii.

W projekcie przesądzono, że chodzi o wartość kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych.

Czytaj więcej

Posiłki dla pracowników: kwota zwolnienia ze składek podwyższona