Podwyżkę przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł. Nowy, wyższy limit zwolnienia obowiązuje od 1 marca 2022 r., przedtem wartość posiłków nie podlegała oskładkowaniu do wysokości 190 zł miesięcznie. Od 1 września limit ten wzrośnie do kwoty 450 zł.

Rozporządzenie doprecyzowuje, że oskładkowana nie będzie wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych (do kwoty 450 zł), które uprawniają do nabycia w placówkach gastronomicznych lub handlowych wyłącznie posiłków nadających się do bezpośredniego spożycia. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają miejsca, w których można realizować wspomniane uprawnienia.

Czytaj więcej

Wyższa kwota zwolnienia z ZUS ważnego benefitu pracowniczego