O interpretację przepisów zwróciła się spółka, która z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zamierzała sfinansować wakacyjny bonus dla pracowników, czyli świadczenie pieniężne na cele wypoczynkowe. Prawo do niego miał nabyć każdy zatrudniony, ale w wysokości, która będzie uzależniona od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracownika. Spółka miała jednak wątpliwości, czy od takiego przychodu powinna potrącić składki na ubezpieczenia społeczne.

ZUS odpowiedział, że nie. W decyzji nr DI/100000/ 43/677 2023 wskazano na wyłączenia zawarte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jedno z nich wynika mówi, że podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS (par. 2 ust. 1 pkt 19).

Jak wyjaśniono cele takie muszą posiadać cechy działalności socjalnej. Jej zakres obejmuje m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku (np. wczasów, kolonii, obozów), działalności kulturalno-oświatowej (np. zakup biletów do kina, teatru, opery), opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach czy klubach dziecięcych, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) czy wsparcia na cele mieszkaniowe. Wykluczone jest przy tym stosowanie reguły „każdemu po równo”, natomiast wakacyjny bonus, którego wysokość ma być uzależniona od sytuacji materialnej i rodzinnej pracowników, wpisuje się w tę definicję.

Czytaj więcej

Wakacyjny bonus od firmy zwolniony ze składek na ZUS