Chcesz płacić niższy ZUS? Masz czas do końca stycznia

Przedsiębiorcy spełniający warunki tzw. Małego ZUS plus mogą opłacać niższe składki społeczne przez cały obecny rok. Czas na zgłoszenie mają do 31 stycznia.

Publikacja: 11.01.2024 14:59

Chcesz płacić niższy ZUS? Masz czas do końca stycznia

Foto: Adobe Stock

Ulga w ramach tzw. Małego ZUS plus polega na tym, że wysokość podstawy składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od jego dochodów z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego.

Im niższy dochód, tym niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa nie może przekroczyć standardowej (tj. 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia) ani być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Przysługuje ona co do zasady przez 36 miesięcy, choć wyjątkowo przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej w 2023 r., mogli wydłużyć do niej prawo o dodatkowe 12 miesięcy.

Czytaj więcej

Od 1 sierpnia można skorzystać z dodatkowego Małego ZUS Plus

Dla kogo Mały ZUS plus

Z Małego ZUS plus mogą skorzystać osoby, których ubiegłoroczny przychód nie przekroczył 120 tys. zł lub kwoty proporcjonalnie niższej – jeśli działalności nie prowadziły przez cały rok. Dodatkowy warunek to prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych. Z ulgi nie wolno jednak korzystać:

- w pierwszym roku prowadzenia działalności,

- jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnej płacy (tzw. preferencyjny ZUS).

Uwaga na terminy

Jak zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Joanna Kalinowska, bardzo ważne w przypadku Małego ZUS plus jest zgłoszenie się do niego w odpowiednim terminie i z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia.

Osoby, które korzystały z ulgi w 2023 r. i nadal spełniają do niej prawo, nie muszą dokonywać ponownego zgłoszenia, a jedynie przeliczyć podstawę wymiaru składek i przekazać do ZUS deklarację ZUS DRA cz. II lub raport ZUS RCA cz. II razem z deklaracją rozliczeniową za styczeń. Ale już osoby, które uzyskały prawo do ulgi od 1 stycznia 2024 r., aby z niej skorzystać, muszą zarejestrować się w ZUS z kodem tytułu 05 90 lub 05 92 do końca stycznia. Inaczej stracą prawo do Małego ZUS plus na cały 2024 r. Co ważne, ten termin obowiązuje również osoby, które – choć prowadzą działalność – to aktualnie nie płacą z tego tytułu składek, ale przewidują, że ten obowiązek obejmie je w 2024 r. Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w sytuacji jednoczesnego zatrudnienia na etacie, z którego przychód to co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia, a umowa o pracę ma się rozwiązać w trakcie 2024 r.

Wskazany termin na zgłoszenie nie dotyczy jedynie osób, które nabędą prawo do Małego ZUS plus w trakcie 2024 r. – z uwagi na upływ dwuletniej ulgi w postaci preferencyjnego ZUS lub odwieszenie działalności. One mają czas na zgłoszenie się do Małego ZUS plus w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia wznowienia działalności lub pierwszego dnia, w którym skończył się okres preferencyjnego ZUS.

Czytaj więcej

Czas na zgłoszenie do Małego ZUS plus do 31 stycznia

Ulga w ramach tzw. Małego ZUS plus polega na tym, że wysokość podstawy składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od jego dochodów z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego.

Im niższy dochód, tym niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa nie może przekroczyć standardowej (tj. 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia) ani być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
Wakacje od ZUS z pułapkami. Niektórzy powinni się mocno zastanowić zanim skorzystają
ZUS
Nowy pomysł na zmiany w składce zdrowotnej. Oto, co proponuje Trzecia Droga
ZUS
Rozliczenie składki zdrowotnej: poszło sprawniej, ale zmiany są konieczne
ZUS
Niektórzy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS. Raz w roku
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
ZUS
Dowóz kateringu dla pracowników ze składką? Jest stanowisko ZUS
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą