Zatrudniasz emerytów lub rencistów? Musisz wystawić zaświadczenie

Do 29 lutego pracujący emeryci i renciści oraz zatrudniające ich firmy muszą udokumentować w ZUS wysokość przychodów osiągniętych przez te osoby w 2023 r.

Publikacja: 01.02.2024 14:56

Zatrudniasz emerytów lub rencistów? Musisz wystawić zaświadczenie

Foto: Adobe Stock

Zaświadczenia płatnicy mają obowiązek wystawiać corocznie – do końca lutego – osobom, które pobierają z ZUS świadczenia i które obowiązują limity w zarobkowaniu. Dotyczy to emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a także osób pobierających: emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę wypadkową, rentę rodzinną,  rentę inwalidy wojskowego, jeżeli jego niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeżeli jego śmierć nie miała związku ze służbą wojskową. Takie osoby mogą dorabiać, ale w określonych granicach. Jeżeli je przekroczą, ZUS albo wypłaca emeryturę/rentę w zmniejszonej wysokości, albo zawiesza wypłatę świadczenia.

ZUS rozlicza świadczenie dopiero po zakończeniu roku na podstawie zaświadczeń/oświadczeń, które zatrudnieni i podmioty ich zatrudniające mają obowiązek przekazać do końca lutego. Obowiązek ich dostarczenia ciąży zarówno na zatrudnionym, jak i na płatniku – np. pracodawcy czy zleceniobiorcy. Wystarczy jednak, że z tego obowiązku wywiąże się jedna strona – świadczeniobiorca albo płatnik składek.

Nie obowiązuje formalny wzór zaświadczenia o zarobkach emerytów i rencistów. Sporządzając je, należy jednak podać te informacje, które są niezbędne do identyfikacji płatnika i świadczeniobiorcy oraz do ustalenia osiągniętego przychodu.

Informacja o przychodzie emeryta czy rencisty powinna zawierać:

  • dane świadczeniobiorcy (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL),
  • dane płatnika składek (nazwa, adres, NIP, REGON),
  • wysokość osiągniętego przychodu w wymiarze miesięcznym i rocznym,
  • okres, na jaki emeryt/rencista został zatrudniony/na jaki zawarto umowę.

Czytaj więcej

Czas na rozliczenie zarobków zatrudnionych emerytów i rencistów

Zaświadczenia płatnicy mają obowiązek wystawiać corocznie – do końca lutego – osobom, które pobierają z ZUS świadczenia i które obowiązują limity w zarobkowaniu. Dotyczy to emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a także osób pobierających: emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę wypadkową, rentę rodzinną,  rentę inwalidy wojskowego, jeżeli jego niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeżeli jego śmierć nie miała związku ze służbą wojskową. Takie osoby mogą dorabiać, ale w określonych granicach. Jeżeli je przekroczą, ZUS albo wypłaca emeryturę/rentę w zmniejszonej wysokości, albo zawiesza wypłatę świadczenia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
ZUS
Składka zdrowotna dla przedsiębiorców do zmiany. Oto dwie propozycje rządu
ZUS
Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. składek wspólnika dominującego
ZUS
Przez zmiany w wypłacie chorobowego może być więcej kontroli ZUS
ZUS
ZUS opublikował ważny komunikat ws. składki zdrowotnej 2024
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
ZUS
Wiadomo już ile wyniesie składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku
ZUS
Może być problem z powrotem na Mały ZUS plus w 2024 roku