Eksperci zauważają, że ta dynamiczna sytuacja wymaga jednak jasnego przekazu – dla polskich firm ważne są bowiem szybkie informacje o przyjmowanych sankcjach, aby można było lepiej się do nich przygotować.

Czekając na unijne wytyczne

- Zbieramy informacje od firm dotyczące wpływu sankcji na ich działalność. W ramach BusinessEurope powstał bowiem zespół zadaniowy, który przekazuje je bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Jest to bardzo istotne, ponieważ na tej podstawie UE przyjmie strategię wspierania odpowiednich sektorów europejskiej gospodarki - mówi Kinga Grafa, dyrektorka przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Wyzwaniem dla firm jest często brak jasności w sprawie implementowania sankcji. Otóż teksty prawne nie zawsze są w pełni zrozumiałe, a dodatkowym utrudnieniem jest duża ich liczba. W związku z tym organizacja zaapelowała do władz unijnych o możliwie wczesne informowanie firm o przyjmowanych sankcjach i o publikowanie do nich wytycznych, dzięki czemu przedsiębiorcom łatwiej będzie się przygotować i w mniejszym stopniu odczują oni negatywny wpływ sankcji.

Trzy pakiety obostrzeń

UE dotąd zareagowała trzema pakietami sankcji. Pierwszy obejmuje ograniczenia w stosunkach gospodarczych z niepodlegającymi kontroli rządu obszarami obwodów donieckiego i Ługańskiego oraz ograniczenia finansowe, drugi zaś dotyczy sankcji indywidualnych wobec m.in. Władimira Putina, Siergieja Ławrowa i członków rosyjskiej Dumy Państwowej, a także sankcji gospodarczych. W trzecim pakiecie kluczowe są: przekazanie sprzętu i zaopatrzenia dla ukraińskich sił zbrojnych, zakaz przelotów nad przestrzenią powietrzną UE i wstępu na lotniska UE dla wszystkich rodzajów rosyjskich przewoźników, zakaz transakcji z rosyjskim Bankiem Centralnym, zakaz SWIFT dla siedmiu rosyjskich banków, czy zawieszenie nadawania w UE państwowych mediów Russia Today i Sputnik.

Czytaj więcej

Jak legalnie zatrudnić uchodźcę z Ukrainy?

Ograniczenia nałożone na Białoruś

W kontekście Białorusi wprowadzono ograniczenia w handlu towarami wykorzystywanymi do produkcji lub wytwarzania: wyrobów tytoniowych, paliw mineralnych, substancji bitumicznych i gazowych produktów węglowodorowych, produktów na bazie chlorku potasu, produktów drewnianych, produktów cementowych, produktów z żelaza i stali oraz produktów gumowych. Nałożono również dalsze ograniczenia na eksport towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz niektórych zaawansowanych towarów i technologii, które mogą przyczynić się do rozwoju wojskowego, technologicznego, obronnego i bezpieczeństwa Białorusi.