Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają, aby przed zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce potwierdzić legalność jego pobytu w kraju. - W kontekście kluczowego obecnie wyzwania przepisy wskazują, że cudzoziemcy mogą ubiegać się o krajowe lub międzynarodowe formy ochrony. Jedną z tych form, która legalizuje pobyt, jest udzielony status uchodźcy. Wniosek o jego udzielenie składają cudzoziemcy, którzy nie mają ze sobą dokumentów takich jak paszport biometryczny, wiza czy zezwolenie na pobyt w Polsce. Jeżeli dana osoba uzyska status uchodźcy nadany w Polsce, pracodawca nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę dla tej osoby. Natomiast musi pamiętać, że pozostaje odpowiedzialny za zweryfikowanie dokumentów potwierdzających status cudzoziemca - wskazuje Magdalena Włastowska, dyrektor ds. rozwoju biznesu firmy doradczej W&W Consulting.

Czytaj więcej

Jest pomysł jak sprawnie włączyć uchodźców, głównie Ukraińców, w rynek pracy

Obecnie, przez pierwszych sześć miesięcy trwania procedury, obowiązuje zakaz pracy przez cudzoziemca. Zapowiadane zmiany w przepisach mają ułatwić legalizację pobytu, a także uprościć procedury zatrudniania osób pochodzących z Ukrainy – m.in. poprzez minimalizowanie dokumentacji, skrócenie czasu oczekiwania na decyzje, a także przyspieszenie daty rozpoczęcia pracy po złożeniu odpowiedniego wniosku.