Pracownicy ze Wschodu bardzo łatwo odnajdują się w polskich realiach, są pracowici i uczciwi, a przynajmniej tak postrzegają ich pracodawcy, którzy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców. Wedle badania ponad 9 na 10 badanych uważa, że Polacy są przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców.

- Każdego dnia obserwujemy nasilający się niezmiennie trend migracji zarobkowej naszych wschodnich sąsiadów. Miesięcznie zgłasza się do nas ok. 200-300 obywateli z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii, poszukując stabilnego zatrudnienia i atrakcyjnej pracy - mówi Adam Wybrańczyk, prezes ThreeZones.

Czytaj więcej

Praca dla Ukraińców. Polskie firmy mogą pomóc zaatakowanemu sąsiadowi

Okazuje się, że Ukraińcy w Polsce koncentrują się nie tylko na pracy i szybkim zarobku, ale odpowiada im komfort życia w Polsce i planują zostać w niej na stałe. Największa grupa - stanowiąca ponad 37 proc. badanych - deklaruje pozostanie w naszym kraju na stałe, zaś 32 proc. z nich chce zostać w Polsce kilka lat. Osoby wiążące z naszym krajem przyszłość, zapytane o plany sprowadzenia do Polski swoich bliskich, w 6 na 10 przypadkach wskazują, że chcą, by w przyszłości zamieszkała z nimi ich rodzina pozostająca jeszcze w ich rodzinnym kraju.

Ponad 70 proc. ankietowanych jest najbardziej zadowolonych z polskiego wynagrodzenia. Niemal połowa badanych odpowiedziała, że ceni sobie legalizację pracy oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Niemniej ważne okazują się warunki oraz atmosfera w pracy - wskazało na nie 40 proc. respondentów.