Jak zaplanować restrukturyzację gospodarstwa rolnego?

Sytuacja branży rolnej jest trudna. Nie tylko ze względu na stale zmieniające się warunki atmosferyczne. Sporym wyzwaniem są chociażby ceny skupu, które rzadko kiedy kształtują się na poziomie pozwalającym na osiągnięcie zysków.

Publikacja: 02.04.2022 17:29

Aby restrukturyzacja miała szanse powodzenia, musi być oparta na solidnych podstawach, odnoszących s

Aby restrukturyzacja miała szanse powodzenia, musi być oparta na solidnych podstawach, odnoszących się do rzeczywistej sytuacji gospodarstwa rolnego.

Foto: Artur Henryk

Dlatego rolnicy – spośród właściwie wszystkich przedsiębiorców – są w sposób szczególny narażeni na kryzys zadłużenia. Jak z niego wyjść? Na to pytanie można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów, w tym wskazując na restrukturyzację w oparciu o udzieloną rolnikowi pomoc publiczną. Jednak, aby ją otrzymać należy przygotować plan restrukturyzacji – stąd warto wiedzieć, co powinien zawierać tego rodzaju dokument.

Od czego powinien rozpocząć zadłużony rolnik?

Jeżeli zadłużony rolnik ma zamiar skorzystać z pomocy publicznej – a właściwie każda z form wsparcia udzielanego przez rządowe instytucje ma właśnie taki charakter – przede wszystkim musi wybrać program najlepiej odpowiadający jego potrzebom. Pomoc ta, dystrybuowana w głównej mierze przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jest zróżnicowana, a tym samym adresowana do rolników znajdujących w wielu różnych sytuacjach. Oczywiście pociąga to za sobą konieczność spełniania ściśle zdefiniowanych warunków. Stąd zadłużony rolnik w jednym z pierwszych kroków na drodze do oddłużenia, powinien przeanalizować jakich rozwiązań potrzebuje jego gospodarstwo.

Czytaj więcej

Do czego służy restrukturyzacja?

Do jednych z najczęściej wybieranych należy zaliczyć instrumenty przewidziane w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. W akcie tym ustawodawca przewidział chociażby dopłaty do oprocentowanego kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej; pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia związanego w prowadzeniem gospodarstwa, czy udzielenie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego. Co prawda każda z tych form rządzi się swoimi zasadami, jednak ich wspólnym mianownikiem jest konieczność przygotowania planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Co musi zawierać ten dokument?

Trzeba wiedzieć, jak się oddłużyć

Zgodnie ze wspomnianą już ustawą o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, plan restrukturyzacji podmiotu prowadzącego takie gospodarstwo musi składać się z siedmiu elementów. Składa się na nie m.in. opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy publicznej oraz jego przewidywanej sytuacji po jej udzieleniu; analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne; opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia prowadzącemu gospodarstwo płynności finansowej, czy też harmonogram wdrażania tych działań.

Mówiąc inaczej plan restrukturyzacji – opracowywany w omawianym tu przypadku – stanowi swego rodzaju „mapę drogową” wyjścia z zadłużenia. Z tego względu w jego ramach najpierw należy przeanalizować sytuację w jakiej znalazło się gospodarstwo rolne, następnie opracować koncepcję wyjścia z trudności, a w końcu zaplanować harmonogram wdrażania tejże koncepcji. Im lepiej plan ten zostanie przygotowany, tym są większe szanse na jego akceptację przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka wsparcia rolnictwa – co jest koniecznym warunkiem otrzymania pomocy publicznej – oraz sukcesu samej restrukturyzacji.

Czytaj więcej

Jak oddłużyć firmę?

Co prawda plan restrukturyzacji należy przygotować zgodnie z dostępnym wzorem, jednak nie oznacza, iż jego sporządzenie jest prostym zadaniem. Wymaga przede wszystkim sporego nakładu pracy oraz – swego rodzaju – szczerości. Aby restrukturyzacja miała szanse powodzenia, musi być oparta na solidnych podstawach, odnoszących się do rzeczywistej sytuacji gospodarstwa rolnego. Jakiekolwiek „koloryzowanie” prędzej czy później okaże się po prostu fałszem, który musi zagrozić całemu procesowi oddłużania. Dlatego do przygotowywania planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego należy podejść profesjonalnie, trzeźwo oceniając sytuację oraz dobierając adekwatne środki do jej zaradzenia. To pierwszy i najważniejszy warunek oddłużenia gospodarstwa rolnego.

Autorem tekstu jest Konrad Radwan z Kancelarii Restrukturyzacyjnej KPR. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Dlatego rolnicy – spośród właściwie wszystkich przedsiębiorców – są w sposób szczególny narażeni na kryzys zadłużenia. Jak z niego wyjść? Na to pytanie można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów, w tym wskazując na restrukturyzację w oparciu o udzieloną rolnikowi pomoc publiczną. Jednak, aby ją otrzymać należy przygotować plan restrukturyzacji – stąd warto wiedzieć, co powinien zawierać tego rodzaju dokument.

Od czego powinien rozpocząć zadłużony rolnik?

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Abonament dla firm z branży e-commerce. Wznieś swój biznes na wyższy poziom
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Promocyjny
Jakich benefitów pracownicy pragną najbardziej?
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY