To ostateczne dane dotyczące handlu zagranicznego w minionym roku, które podał główny Urząd Statystyczny.

- W 2021 r. nasz eksport finalnie wzrósł o 20,1 proc. – do 288,1 mld euro, a import o 26,3 proc. – do 289,6 mld euro. To więcej niż wskazywały wstępne dane z lutego, które mówiły o wzroście eksportu o 19,1 proc., a importu o 24,8 proc. Taka dynamika to w dużej mierze efekt ożywienia światowej i polskiej aktywności po spadku w covidowym 2020 roku – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

- Szczególnie cieszą mnie decyzje naszych przedsiębiorców o odważnej ekspansji na odległe, nowe rynki zbytu. Mamy konkurencyjne towary, z którymi nie boimy się wychodzić na globalne rynki – dodaje szef resortu rozwoju i technologii.

Eksport do sąsiadów, choć nie tylko

W 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych, stanowiły 65,1 proc. eksportu (w 2020 r. 66 proc.), a importu ogółem – 65,1 proc. (wobec 64,3 proc. w 2020 r.).

Kraje, do których najwięcej eksportujemy to: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Szwecja, Rosja, USA i Słowacja. Zaś państwa, z których najwięcej importujemy to: Niemcy, Chiny, Rosja, Włochy, Holandia, Francja, Czechy, USA, Belgia i Korea Płd.

Czytaj więcej

Z Czechami handlujemy coraz więcej

Udział Niemiec, czyli naszego największego partnera handlowego, w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z 2020. r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 28,8 proc., A w imporcie spadł o 1 punkt procentowy. i stanowił 20,9 proc. Dodatnie saldo wyniosło 101,7 mld zł (26,4 mld USD, 22,3 mld euro) wobec 85,6 mld zł (22,0 mld USD, 19,2 mld euro) w 2020 roku.

Co eksportujemy?

W 2021 r. w obrotach towarowych według standardowej klasyfikacji handlu międzynarodowego w porównaniu z 2020 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie. Najwięcej eksportujemy maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego (udział 37,1 proc.), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (18,3 proc.) oraz różnych wyrobów przemysłowych (17,7 proc.). Na czwartej pozycji jest żywność i zwierzęta żywe (10,4 proc.). Podobnie jest w imporcie. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy stanowią 34,5 proc. polskiego importu, a towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca 17,6 proc. Na trzecim są chemikalia i produkty pokrewne – 14,7 proc.