O finansowe wsparcie mogą ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz inne podmioty działające na rzecz innowacyjności. Aplikacje można składać do 13 września 2019 r. Celem konkursu jest wyłonienie i rozbudowa ośrodków, które mogą pełnić rolę tzw. hubów innowacji cyfrowej. Mają one świadczyć usługi wsparcia transformacji. Konkurs jest częścią programu na lata 2019-2021 pt. „Przemysł 4.0”. Przewidywany budżet konkursu to 30 mln zł.

Idea powołania tego typu hubów pojawiła się po raz pierwszy na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska przeznaczyła 500 mln euro na utworzenie europejskiej sieci takich ośrodków. W ramach organizowanych naborów przyjęto już zgłoszenia dotyczące innowacji w produkcji, fotonice, robotyce czy w zaawansowanym przetwarzaniu danych. Obecnie na liście Komisji Europejskiej znajduje się kilka polskich hubów.

Transformacja cyfrowa jest dla polskiego biznesu dużą szansą, a zarazem koniecznością, bo jeśli firmy nie zmienią swojego podejścia to zostaną w tyle za zagranicznymi konkurentami. Przemysł należy do tych branż, które – mimo że są bardzo wymagające – to jednocześnie są najbardziej zachowawcze we wdrażaniu innowacji. Jak wskazuje Justyna Wronka-Dudzińska, członek zarządu firmy XPlus (partnera wdrożeniowego Microsoftu) widać to szczególnie w zestawieniu np. z branżą handlową, która bardzo chętnie testuje i wdraża wszelkie nowinki technologiczne, np. wirtualną rzeczywistość czy sztuczną inteligencję. W produkcji jest nieco inaczej – z jednej strony mamy doskonale zinformatyzowanych liderów rynku, z drugiej mnóstwo firm, które dopiero zaczynają myśleć o cyfryzacji. Większość z nich posiada wprawdzie systemy ERP, które wspierają procesy biznesowe branży, ale bardzo rzadko są one dedykowane produkcji. To sprawia, że przedsiębiorstwa nie posiadają dziś danych, które pozwoliłyby im wnioskować o optymalizacji w obszarze produkcji, planowania czy zarządzania magazynem. Produkcja 4.0. w zdecydowanej większości przypadków leży dziś więc głównie w sferze planów.

W 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła założenia programu Cyfrowa Europa na perspektywę finansową na lata 2021-2027. Program ma się skoncentrować się na rozwoju sztucznej inteligencji, wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa oraz ułatwieniu przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, dostępu do technologii cyfrowych i specjalistycznej wiedzy. Wspomniana już sieć hubów ma objąć możliwie najszerszy obszar Starego Kontynentu. Dotacje na ich rozwój będą przyznawane bezpośrednio przez Komisję Europejską.