Chodzi o program „EKO-Firma z Zyskiem”, który uruchomił Bank BNP Paribas. Program jest mechanizmem łączącym możliwości oferowane w ramach europejskiej inicjatywy ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) z gwarancjami Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank BNP Paribas zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą inicjatywy ELENA oraz porozumienie z BGK na finansowanie inwestycji innowacyjnych i proekologicznych w ramach programu gwarancji Biznesmax.

Inicjatywa ELENA

Celem ELENY jest wsparcie inwestycji związanych z termomodernizacją budynków i odnawialnymi źródłami energii zintegrowanymi z tymi budynkami. Wsparcie ma formę pomocy technicznej. ELENA pozwala Bankowi BNP Paribas zorganizować pomoc techniczną (audyty energetyczne) dla firm. Bank w oparciu o środki z ELENY stworzył zespół konsultantów ds. energii, działających w każdym regionie Polski. Ich zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie transformacji energetycznej. Patrząc z punktu widzenia inwestora, a więc mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy i firm typu mid-cap, może on liczyć na audyt i ekspertyzy energetyczne potrzebne do przygotowania inwestycji.

Audyt energetyczny to podstawa inwestycji

Audyt jest podstawą inwestycji, którą w kolejnym etapie przedsiębiorca może sfinansować za pośrednictwem Banku BNP Paribas, korzystając z jednej z dwóch form finansowania. Pierwsza to kredyt z gwarancją Biznesmax BGK. Można przeznaczyć go na finansowanie wszelkich dostępnych w ramach programu inwestycji. Może to być termomodernizacja ścian zewnętrznych, dachu, stropów, wymiana okien na energooszczędne, ale również oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji, źródeł ciepła. Środki można też przeznaczyć na wymianę kotłów, rekuperację i pompy ciepła lub na instalację paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem. Inwestycja musi dotyczyć budynku.

Biznesmax to bezpłatny instrument BGK dla firm. Działa podobnie do gwarancji de minimis. Jest to gwarancja (na poziomie 80 proc.) obejmująca kredyty inwestycyjne udzielane firmom właśnie na inwestycje w zakresie zielonej gospodarki. To dodatkowe zabezpieczenie, którego istnienie wspiera akcję kredytową banku przeznaczoną m.in na finansowanie proekologicznych inwestycji.

Gwarancja Biznesmax to też inny ważny element w postaci refundacji odsetek. BGK przez pierwsze trzy lata inwestycji kredytowanej przez BNP Paribas zwraca przedsiębiorcy odsetki. Przy czym pomoc ta jest limitowana do 5 proc. rocznie liczonych od pierwotnej kwoty udzielonego kredytu. Finalnie, co najważniejsze dla przedsiębiorcy, przy obecnym poziomie stóp procentowych powyższa refundacja od BGK powoduje, że uzyskany kredyt w pierwszych trzech latach może być bezkosztowy. Ma to wpływ na rentowność inwestycji. Podobnie jak i fakt, że dzięki ELENIE odpada prawie cały koszt audytu (jest on niemal bezpłatny). To wymierne zachęty dla potencjalnych inwestorów.

Warto podkreślić, że oprócz finansowania inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków, kredyt z gwarancją BiznesMax może również zostać udzielony m.in na projekty związane z wymianą maszyn i urządzeń albo optymalizacją procesów produkcyjnych, gdzie w wyniku przeprowadzanych modernizacji dochodzi o zmniejszenia zużycia energii. Gwarancję można również zastosować w przypadku finansowania inwestycyjnego i bieżącego udzielanego przedsiębiorstwom spełniającym jedno z siedemnastu kryteriów przedsiębiorstwa innowacyjnego, a które niekoniecznie planują inwestycję w ścieżce proekologicznej.

Druga forma finansowania to leasing. Jest on przeznaczony głównie na finansowanie fotowoltaiki. Do wyboru jest leasing operacyjny, finansowy oraz pożyczka leasingowa.

Opinia dla „Rz”

Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas

Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas
Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. Foto: Dariusz Iwanski

Nasz program „EKO-Firma z Zyskiem” został pomyślany w taki sposób, aby już na samym początku, czyli w fazie przygotowywania zielonej inwestycji pomóc przedsiębiorstwu w rozpoznaniu jej optymalnego zakresu oraz w określeniu jakie pozytywne efekty: energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe są dla niej przewidywane. Często jest tak, że dopiero właśnie na podstawie audytu energetycznego przedsiębiorca jest w stanie w pełni zrozumieć korzyści płynące z realizacji proekologicznego przedsięwzięcia.

W drugim etapie uzgadniamy z firmą najbardziej optymalną dla niej formę finansowania, korzystając przy tym z zestawu preferencyjnych instrumentów finansowych opracowanych właśnie na potrzeby finansowania tego typu przedsięwzięć. Takiego mechanizmu łączącego korzyści inicjatywy ELENA i gwarancji Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego nie oferuje żaden inny bank na polskim rynku. Szacujemy, że z naszego programu, w tym z możliwości oferowanych w ramach inicjatywy ELENA, skorzysta ok. 900 rodzimych przedsiębiorstw.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem BNP Paribas