Obowiązujące przepisy ustawy z 2005 roku o opłatach abonamentowych nakazują zapłatę abonamentu za używanie RTV, w 2023 roku opłata została wyliczona na 27,30 złotych miesięcznie. Zgodnie z tym, hotelarze jako strona postępowania przed sądami administracyjnymi zostali obciążeni nakazem zapłaty w wysokości 14 tysięcy złotych. 

Wynika to z tego, że osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zarejestrować każdy użytkowany odbiornik radiowy i telewizyjny, a tym samym ponoszenia opłat za ich użytkowanie. 

Czytaj więcej

Radio w samochodzie a abonament rtv. Poczta wyjaśnia kierowcom

Samo działanie urządzęń i zdolność odbierania przez nich programów miał potwierdzić sporządzony przez kontrolerów protokół, ale także informacja znajdująca się na stronie samego hotelu - "trzygwiazdkowa" kategoria obiektu miała stanowić, że telewizory umożliwiają natychmiastowe odbiór programów. 

Za brak terminowego opłacania abonamentu może grozić kara w wysokości nawet 30-krotnej jednorazowej opłaty. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na spłacę zadłużenia, egzekucja zobowiąznia może zostać wykonana z rachunku bankowego dłużnika.