Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) - startują konsultacje społeczne. Źródło: Adobe Stock

Ruszają konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację, że przystąpiono do opracowania projektów:

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS)

oraz

Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu programu

i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, które będą prowadzone od 18 czerwca do 18 lipca 2021 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag i wniosków w formie:

  1. a) elektronicznej – poprzez wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie

https://www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

  1. b) pisemnej – na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,

00-926 Warszawa z dopiskiem „konsultacje FEnIKS – SOOŚ”

  1. c) ustnie do protokołu – pod numerem telefonu (22) 273 77 00

od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekty dokumentów będą dostępne:

  • na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  • do wglądu w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koronawirus. Wsparcie rządu będzie zależeć od wielkości firmy i branży

Na wsparcie przedsiębiorstw w celu złagodzenia skutków koronawirusa rząd planuje przeznaczyć 74,2 mld zł. ...

Nowe warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

Po wsparcie w ramach polityki nowej szansy można udać się do Agencji Rozwoju Przemysłu. ...

Kontrola jakości żywności do zmiany.

Kontrola jakości żywności po nowemu. Czego się dowiemy?

Rząd przygotował zmiany w zakresie kontroli jakości żywności. Będzie uregulowana kontrola sprzedaży żywności przez ...

Od października wraca normalny tryb płatności podatku od nieruchomości

Tylko do 30 września obowiązuje odroczenie płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj ...

Studenci wytypowali najlepszych pracodawców. Kto jest liderem?

Młodzi ludzie marzą o pracy w renomowanych, znanych firmach, ważna jest dla nich możliwość ...

Grażyna Ciurzyńska, szefowa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Ciurzyńska: Łapiemy szanse spowodowane przerwanymi łańcuchami dostaw

Rynek miał obawy, jak bardzo pandemia wpłynie na poziom naszego eksportu. Wiele wskaźników było ...