Ministerstwo Finansów objaśnia kwestie podatkowe związane z COVID-19

Publikacja: 24.07.2020 12:24

Ministerstwo Finansów objaśnia kwestie podatkowe związane z COVID-19

Foto: Ministerstwo Finansów w opublikowanych objaśnieniach wyjaśnia również kwestie wydatków poniesionych przez podatnika w związku z epidemią i możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychów. Źródło: Adobe Stock

Resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe w związku z wprowadzonymi przepisami z powodu wystąpienia epidemii SARS-CoV-2. Podatnicy, którzy się do nich zastosują zyskają ochronę, jak przy interpretacji podatkowej.

W związku z zastosowaniem nowych regulacji, które miały na celu wsparcie przedsiębiorstw w niespodziewanej i zupełnie nieznanej rzeczywistości oraz ograniczeniem negatywnych skutków epidemii, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących wprowadzonych zmian.

Nowe ustawy

Początek bieżącego roku był okresem, który zwiastował możliwość rozszerzenia się wirusa COVID -19 i pojawieniem się go również w  Polsce. W efekcie 2 marca 2020 r. wydano ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

CZYTAJ TAKŻE: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Natomiast 31 marca 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie w/w ustawy, która poszerzyła zakres wprowadzanych zmian. Od tego czasu ustanowiono pięć aktów zmieniających, w celu dostosowania przepisów prawnych do zaistniałej sytuacji. Przepisy te mają za zadanie głównie łagodzić negatywne efekty wystąpienia pandemii,  zarówno w zakresie społecznym, jak i gospodarczym.

Jakich przepisów dotyczą objaśnienia?

Opublikowane objaśnienia mają szeroki zakres zastosowania ponieważ zmiany podatkowe dotknęły bardzo wiele grup społecznych i zawodowych.

Opublikowane zmiany podatkowe dotyczą głównie, następujących aktów prawnych:

– ustawy o podatku dochodowego do osób fizycznych z 26 lipca 1991 r.

– ustawy o podatku osobowego od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

– ustawy o podatku od towarów i usług z 11 kwietnia 2004 r.

– ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r.

– ustawy o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 r.

– zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r.

– ordynacji podatkowej z  29 sierpnia 1997 r.

CZYTAJ TAKŻE: Rusza program współdziałania skarbówki z dużymi firmami

Ponadto, objaśnienia zawierają również wyjaśnienie rozwiązań dotyczących tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. z 24 czerwca 2020 r. oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Szeroki zakres objaśnień

Zakres ustaw, w których prowadzono zmiany jest bardzo szeroki, ponieważ negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z pandemią, mogą być różne u poszczególnych podatników/ płatników.

CZYTAJ TAKŻE: Na indywidualną interpretację podatkową poczekamy dużo dłużej

Opublikowane objaśnienia Ministerstwa Finansów zawierają uporządkowane zasady dotyczące:

– preferencji w podatku dochodowym (przekazane darowizny, nowe zwolnienia, podwyższenie niektórych limitów zwolnień, wydłużenie terminów przekazania zaliczek, momentu powstania przychodu, nabycia ŚT w związku z produkcją towarów związanych z przeciwdziałaniem epidemii, terminów zapłaty podatków, obniżenia lub zwolnienia z opłat za czynsz najmu);

– preferencji w podatku od towarów i usług (przekazane darowizny, e-paragony, JPK_VAT, matrycy stawek VAT, składanie zawiadomień, zwolnień podatkowych);

– zaniechania poboru odsetek od zaległości podatkowych w PIT;

– zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej;

– terminów przekazania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych;

– przekazania informacji o miejscu zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa do celów podatkowych;

– wyłączenia mechanizmu WHT refund;

– preferencji w podatku od nieruchomości;

– zwolnień od podatku od spadku i darowizn.

Ochrona gwarantowana podatnikowi

Ministerstwo zaznacza że podatnik skorzysta z ochrony, gdy zastosuje się do opublikowanych wyjaśnień w przypadkach zbieżnych z opisanymi przez resort. Nastąpi to na podstawie art. 14a§1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który określa że celem ministra finansów jest zapewnianie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe. Ponadto, w opublikowanych objaśnieniach powołano się na  art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który określa, że:  ,,W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do: objaśnień podatkowych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k–14m”.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga B+R – oszczędności nie tylko dla największych firm

Ponadto, jak komentuje wiceminister Jan Sarnowski w opublikowanym komunikacie, powołanie się przez podatnika na objaśnienia podatkowe „chroni go przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych błędów”.

Wydatki związane z COVID-19

Ministerstwo Finansów w opublikowanych objaśnieniach wyjaśnia również kwestie wydatków poniesionych przez podatnika w związku z epidemią i możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychów. Zdaniem ministerstwa, wszystkie lub prawie wszystkie takie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychów. Znaczenie ma racjonalna ocena, bez zbędnego ,,rygoryzmu formalnego”.

CZYTAJ TAKŻE: Przepisy o podatku u źródła przesunięte do stycznia

Objaśnienie określa, że dotyczy to zarówno wydatków poniesionych po wybuchu epidemii, jak również wydatków, które podatnik poniósł wcześniej, a które nie przyniosły spodziewanego i zamierzonego efektu z powodu wystąpienia pandemii. Jako przykład wymieniane są wydatki na podróże służbowe, spotkania biznesowe lub szkolenia.

Objaśnienia można znaleźć tutaj.

Resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe w związku z wprowadzonymi przepisami z powodu wystąpienia epidemii SARS-CoV-2. Podatnicy, którzy się do nich zastosują zyskają ochronę, jak przy interpretacji podatkowej.

W związku z zastosowaniem nowych regulacji, które miały na celu wsparcie przedsiębiorstw w niespodziewanej i zupełnie nieznanej rzeczywistości oraz ograniczeniem negatywnych skutków epidemii, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących wprowadzonych zmian.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Firma
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Firma
Kończy się trend niskich cen na stacjach paliw
Firma
Własna firma nie jest atrakcyjnym pomysłem na przyszłość i zarobek dla Polaków
Materiał Promocyjny
Jakie są korzyści z posiadania Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji?
Firma
Pracownicy stawiają wysokie wynagrodzenie ponad swój rozwój
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy