Fundusze unijne łatwiej jest pozyskać i rozliczyć

To efekt nowelizacji tzw. specustawy funduszowej. Chodzi o pakiet rozwiązań, które ułatwiają inwestowanie i rozliczanie funduszy europejskich.

Publikacja: 11.01.2021 00:01

Fundusze unijne łatwiej jest pozyskać i rozliczyć

Foto: Fundusze unijne – pandemia koronawirusa utrudniła realizację wielu dotowanych projektów. Źródło: Adobe Stock

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią koronawirusa można stosować do końca 2023 r., a więc do końca perspektywy finansowej 2014-2020 (w myśl zasady n+3).

– Praktycznie wszystkie fundusze unijne na lata 2014-2020 zostały już zakontraktowane. Beneficjenci realizują w tej chwili kilkanaście tysięcy inwestycji z dofinansowaniem UE. Chcemy im pomóc. Dlatego nadzwyczajne ułatwienia w inwestowaniu środków unijnych przedłużamy do końca 2023 r. – mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z pieniędzy europejskich w warunkach pandemii. Wprowadziła zasady stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących reguł realizacji dotowanych projektów. Teraz obowiązuje już nowelizacja specustawy, która przedłuża nadzwyczajne ułatwienia do końca perspektywy finansowej tj. do końca 2023 r.

Fundusze unijne – jakie są ułatwienia?

Do ułatwień należą m.in.:

  • wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w konkursach,
  • wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie,
  • prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym,
  • uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, których nie zrealizowano z powodu wybuchu pandemii,
  • bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji,
  • przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów,
  • zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po to, aby ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią.

Harmonogram w programie dla firm jest już znany

Jak przypomina Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors znany jest też już harmonogram naborów wniosków w kluczowym dla przedsiębiorców Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

– Zaplanowano w nim siedem naborów wniosków z łącznym budżetem na poziomie 980 mln zł, w tym dwa najistotniejsze: 1 – „Szybka Ścieżka: dla projektów badawczo – rozwojowych z budżetem 300 mln zł oraz 2 – „Badania na rynek” dla projektów inwestycyjnych z budżetem 500 mln zł – wylicza ekspert.

CZYTAJ TEŻ: Prawo zamówień publicznych bardziej przyjazne dla MŚP

– Patrząc na doświadczenia z perspektyw finansowych UE 2007–2013 oraz 2004–2006, a także znając sytuację wielu dziesiątek aktualnych beneficjentów, którzy albo opóźniają albo ograniczają zakres swoich projektów, spodziewamy się, że finalnie instytucje publiczne udostępnią polskim przedsiębiorcom w 2021 r. dużo większe środki niż by wynikało z ogłoszonego harmonogramu – przewiduje Łukasz Pupek.

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią koronawirusa można stosować do końca 2023 r., a więc do końca perspektywy finansowej 2014-2020 (w myśl zasady n+3).

– Praktycznie wszystkie fundusze unijne na lata 2014-2020 zostały już zakontraktowane. Beneficjenci realizują w tej chwili kilkanaście tysięcy inwestycji z dofinansowaniem UE. Chcemy im pomóc. Dlatego nadzwyczajne ułatwienia w inwestowaniu środków unijnych przedłużamy do końca 2023 r. – mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Fundusze UE
Wciąż jest zbyt dużo barier rozwoju europejskich MŚP
Fundusze UE
2,25 mln euro dla MŚP na zapobieganie marnotrawienia żywności w gastronomii
Fundusze UE
Kohesio – wyszukiwarka projektów UE już dostępna. To dzieło Komisji Europejskiej
Fundusze UE
Sięgnij po Fundusze Europejskie stawiając na innowacyjność!
Fundusze UE
Platformy startowe pomagają start-upom w Polsce wschodniej