Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Pracodawcy w ramach walki ze skutkami koronawirusa będą mogli wysłać pracowników na postojowe i obniżyć im pensję.

Publikacja: 02.06.2020 14:04

Koronawirus. Obniżenie pensji o połowę i postojowe

Foto: Koronawirus to dla wielu pracowników niższe pensje. Źródło: Adobe Stock

Postojowe to jedno z rozwiązań w zakresie prawa pracy, które przewiduje projekt przepisów tarczy antykryzysowej 4.0, który jest obecnie w Sejmie.

Niższy wymiar pracy lub przestój

Nowo dodawane przepisy na podstawie tarczy 4.0 wprowadzą możliwość skorzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów takich jak:

  1. obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem, oraz
  2. objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ważny iloraz

Ważne jest jednak to, że aby pracodawca z omawianych opcji skorzystał musi u niego wystąpić istotny wzrost obciążenia funduszem wynagrodzeń w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń będzie definiowane jako zwiększenie ilorazu dwóch wartości:

  1. kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, oraz
  2. przychodów ze sprzedaży towarów lub usług

– z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę, przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę ze wskazanego uprawnienia (opcja 1 lub 2).

CZYTAJ TAKŻE: Minister rozwiewa wątpliwości co do dofinansowania z tarczy dla MŚP

Aby wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, iloraz ten będzie musiał wzrosnąć nie mniej niż o 5 proc. w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca bazowego. Przy tym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie będzie zaliczać się kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie obecnie już obowiązujących regulacji – w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Tarcza 4.0 precyzuje dodatkowo, że ze wspomnianych opcji skorzystają wyłącznie pracodawcy, u których opisany iloraz ze wskazanego miesiąca wynosi nie mniej niż 0,3. Innymi słowy udział kosztów wynagrodzeń w przychodach musi we wskazanym miesiącu wynosić więcej niż 30 proc. Według projektodawców, przedsiębiorcy, których działalność charakteryzuje się tak wysokim udziałem funduszu płac w stosunku do bieżących przychodów, są szczególnie narażeni w okresie spadku popytu na oferowane przez nich towary i usługi. Projektowana regulacja ma im zapewnić dodatkową elastyczność wymaganą w czasach dekoniunktury.

Ile razy można zastosować postojowe?

Warto też podkreślić, że obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym będzie miało zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym wspomniany iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105 proc. ilorazu z miesiąca bazowego. Oznacza to, że instrumenty te będą mogły mieć zastosowanie jeszcze przez pół roku od miesiąca, w którym iloraz wskazujący na obciążenie funduszu wynagrodzeń wróci do poziomu poniżej progu, który pozwolił na ich zastosowanie. Mechanizm ten ma bowiem dać przedsiębiorcom czas na odbudowę strat po kryzysie z zachowaniem zwiększonej elastyczności.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Bez podatku od wsparcia w ramach tarczy finansowej

Choć w projekcie zastrzeżono, że stan ten nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawca będzie miał również możliwość wcześniejszego przywrócenia czasu pracy obowiązującego przed obniżeniem lub zakończenia postoju ekonomicznego pracownika, który był nim objęty.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

Ważne: Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym nie wykluczy możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń, jeżeli spełnione będą przesłanki ustawowe.

Postojowe to jedno z rozwiązań w zakresie prawa pracy, które przewiduje projekt przepisów tarczy antykryzysowej 4.0, który jest obecnie w Sejmie.

Niższy wymiar pracy lub przestój

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kadry & Płace
Nowe obowiązki dla pracodawców od 29 czerwca. Chodzi o płodność pracowników
Kadry & Płace
Rząd zmienia zasady porozumień między firmami i pracownikami
Kadry & Płace
Od 1 lipca przedsiębiorcy zapłacą więcej pracownikom i ZUS
Kadry & Płace
Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2025 roku. Wiadomo, ile może wynieść
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Kadry & Płace
Chcesz zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca? Zniknie uciążliwy obowiązek