Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą dorabiać na emeryturze bez ograniczeń. Nie muszą martwić się, że przekroczą limity i ich świadczenie będzie zmniejszone. W innej sytuacji są osoby, które pobierają świadczenie w związku z wcześniejszą emeryturą.

Publikacja: 22.12.2020 13:08

Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Foto: Ile można dorobić na emeryturze? To zależy. Źródło: Pexels-Andrea-Piacquadi

Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (to odpowiednio: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a pobierają  świadczenie, muszą sprawdzać wysokość osiąganych przychodów. W ich przypadku obowiązują limity kwot, które mogą dodatkowo zarobić.

Jak obliczany jest limit?

Limit obliczany jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które publikuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te podawane są co trzy miesiące. Najnowszy limit obowiązuje od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może pomniejszyć wypłacane świadczenie w przypadku, gdy dodatkowe przychody przekroczą kwotę 70 proc. opublikowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku gdy wypłata przekroczy kwotę 130 proc. wypłata emerytury z ZUS może zostać czasowo zawieszona.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może zadzwonić do pracownika na prywatną komórkę lub wysłać maila na prywatny adres?

Ile można dorobić na emeryturze – limity

W 2020 r. obowiązują następujące wartości:

Kwoty równe 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

  • od 1 grudnia 2019 r. – 3452,20 zł
  • od 1 marca 2020 r.- 3639,10 zł
  • od 1 czerwca 2020 r. – 3732,10 zł
  • od 1 września 2020 r. – 3517,20 zł
  • od 1 grudnia 2020 r. – 3618,30 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

  • od 1 grudnia 2019 r. – 6411,10 zł
  • od 1 marca 2020 r. – 6758,20 zł
  • od 1 czerwca 2020 r. – 6931,00 zł
  • od 1 września 2020 r. – 6531,90 zł
  • od 1 grudnia 2020 r. – 6719,70 zł

Kiedy emeryt może dorabiać bez ograniczeń?

Limity te nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Oni mogą dorabiać bez ograniczeń. Ponadto, bez ograniczeń mogą dorobić osoby, które osiągają przychód z tytułów nie podlegających ubezpieczeniu społecznemu np. mają zawarte umowy o dzieło wykonywane na rzecz pracodawcy lub honoraria z tytułu działalności artystycznej.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może sprawdzić warunki pracy zdalnej?

Art. 104 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że ,,Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3–8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. 1a.7).”

Czy trzeba poinformować ZUS?

Do końca lutego każdego roku dorabiająca osoba musi powiadomić ZUS o osiąganych w danym roku przychodach tj. do końca lutego 2021 r. emeryt informuje ZUS o przychodach osiąganych w roku 2020 r. Dodatkowo osoba pobierająca emeryturę ma możliwość wyboru systemu rozliczeń – miesięcznego lub rocznego, na ten bardziej dla niego korzystny. Każdy z dorabiających emerytów musi samodzielnie kontrolować czy nie przekroczył obowiązujących limitów.

Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (to odpowiednio: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a pobierają  świadczenie, muszą sprawdzać wysokość osiąganych przychodów. W ich przypadku obowiązują limity kwot, które mogą dodatkowo zarobić.

Jak obliczany jest limit?

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Kadry & Płace
Trudniej będzie zwolnić niektórych pracowników. Wchodzą w życie nowe przepisy
Kadry & Płace
Powrót z pracy zdalnej do biura i związane z nim kwestie prawne
Kadry & Płace
Firmy będą musiały przekazać więcej pieniędzy na działalność socjalną
Kadry & Płace
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego - co to oznacza dla pracodawców
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Kadry & Płace
Duże zmiany w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał ustawę
Kadry & Płace
Od stycznia diety w delegacjach pracowników idą w górę