Urlop wypoczynkowy za 2020 r. Kiedy przepada?

Zbliża się sezon urlopowy. Część osób ma jeszcze do wykorzystania urlop wypoczynkowy za 2020 r. Do kiedy należy go wykorzystać?

Publikacja: 31.05.2021 00:02

Urlop wypoczynkowy za 2020 r. Kiedy przepada?

Foto: Sezon urlopowy tuż, tuż, ale co z urlopami zaległymi? Prawnik wyjaśnia. Źródło: Adobe Stock, autor – Rafał Woliński

PYTANIE:

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2020 r. ? Kiedy przepada i czy należy się za niego ekwiwalent?

ODPOWIEDŹ:

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Jednak zgodnie z art. 168 kodeksu pracy dopuszczalne jest udzielenie niewykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego najpóźniej do końca września następnego roku. Oznacza to, że jeżeli w 2020 roku pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu to urlop za 2020 rok musi zostać wykorzystany do 30 września 2021 r.

Kiedy urlop wypoczynkowy przepada?

Niewykorzystanie urlopu przed upływem 30 września następnego roku nie powoduje utraty prawa pracownika do tego urlopu, dopóki nie nastąpi przedawnienie roszczenia o urlop.

CZYTAJ TEŻ: Urlop okolicznościowy – czy można go odmówić?

Art. 291 § 1 kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, a więc także prawo do urlopu wypoczynkowego, przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne. Urlop wypoczynkowy przepada więc, gdy minie termin jego przedawnienia.

Czy pracownikowi należy się ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy?

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zaległy urlop powstaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W trakcie zatrudnienia nie można zmienić zaległego urlopu pracownika na ekwiwalent pieniężny.  

Gdy pracownik nie wyczerpie przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, prawo pracownika do urlopu w naturze przekształca się na podstawie art. 171 kodeksu pracy w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

CZYTAJ TEŻ: Co z urlopem przy czasowym zamknięciu zakładu?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca jest obowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny za wszystkie nieprzedawnione urlopy, do których pracownik nabył uprawnienia, a których nie wykorzystał.

Kinga Jędraszak, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

PYTANIE:

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2020 r. ? Kiedy przepada i czy należy się za niego ekwiwalent?

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kadry & Płace
Od piątku nowe przepisy BHP. Przedsiębiorcy mieli pół roku na ich wdrożenie
Kadry & Płace
To już ostatnie dni na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok
Kadry & Płace
Będą nowe obowiązki dla pracodawców. Chodzi o płodność podwładnych
Kadry & Płace
Czterodniowy tydzień pracy jako benefit dla pracowników
Kadry & Płace
Zapadł precedensowy i korzystny dla firm wyrok ws. rekrutacji pracowników
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?