Urlop wypoczynkowy za 2020 r. Kiedy przepada?

Zbliża się sezon urlopowy. Część osób ma jeszcze do wykorzystania urlop wypoczynkowy za 2020 r. Do kiedy należy go wykorzystać?

Publikacja: 31.05.2021 00:02

Urlop wypoczynkowy za 2020 r. Kiedy przepada?

Foto: Sezon urlopowy tuż, tuż, ale co z urlopami zaległymi? Prawnik wyjaśnia. Źródło: Adobe Stock, autor – Rafał Woliński

PYTANIE:

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2020 r. ? Kiedy przepada i czy należy się za niego ekwiwalent?

ODPOWIEDŹ:

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Jednak zgodnie z art. 168 kodeksu pracy dopuszczalne jest udzielenie niewykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego najpóźniej do końca września następnego roku. Oznacza to, że jeżeli w 2020 roku pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu to urlop za 2020 rok musi zostać wykorzystany do 30 września 2021 r.

Kiedy urlop wypoczynkowy przepada?

Niewykorzystanie urlopu przed upływem 30 września następnego roku nie powoduje utraty prawa pracownika do tego urlopu, dopóki nie nastąpi przedawnienie roszczenia o urlop.

CZYTAJ TEŻ: Urlop okolicznościowy – czy można go odmówić?

Art. 291 § 1 kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, a więc także prawo do urlopu wypoczynkowego, przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne. Urlop wypoczynkowy przepada więc, gdy minie termin jego przedawnienia.

Czy pracownikowi należy się ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy?

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zaległy urlop powstaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W trakcie zatrudnienia nie można zmienić zaległego urlopu pracownika na ekwiwalent pieniężny.  

Gdy pracownik nie wyczerpie przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, prawo pracownika do urlopu w naturze przekształca się na podstawie art. 171 kodeksu pracy w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

CZYTAJ TEŻ: Co z urlopem przy czasowym zamknięciu zakładu?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca jest obowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny za wszystkie nieprzedawnione urlopy, do których pracownik nabył uprawnienia, a których nie wykorzystał.

Kinga Jędraszak, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

PYTANIE:

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2020 r. ? Kiedy przepada i czy należy się za niego ekwiwalent?

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Kadry & Płace
Trudniej będzie zwolnić niektórych pracowników. Wchodzą w życie nowe przepisy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Kadry & Płace
Powrót z pracy zdalnej do biura i związane z nim kwestie prawne
Kadry & Płace
Firmy będą musiały przekazać więcej pieniędzy na działalność socjalną
Kadry & Płace
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego - co to oznacza dla pracodawców
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Kadry & Płace
Duże zmiany w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał ustawę
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej