Aż 9 na 10 liderów jest przekonanych, że młodych ludzi dotknął kryzys rozwojowy związany z Covid-19. Badanie przeprowadzone przez LinkedIn wskazuje, że prawie jedna trzecia członków kadry kierowniczej uważa, iż wyzwaniem dla młodych ludzi było wdrożenie, gdy zaczynali swój pierwszy dzień pracy z domu. Kolejne 42 proc. respondentów przyznaje, że zdolność młodych ludzi do budowania trwałych relacji ze współpracownikami podczas pracy zdalnej była obniżona.

Czytaj więcej

Pracodawcy coraz bardziej cenią pracowników w więku 50 i więcej lat.
Pracownicy 50+. Będzie ich przybywać, a pracodawcy już ich szukają

Zdaniem ekspertów Personnel Service, bezpośredni kontakt z punktu widzenia pracowników bez doświadczenia jest kluczowy. Dlatego rozmowy online nie mogą całkowicie zastąpić spotkań twarzą w twarz. Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, uważa, że menadżerowie powinni skupić się więc na odbudowie relacji między pracownikami. - Praca zdalna jest ogromnym wyzwaniem i testem dla nas wszystkich. Kluczową rolę pełnią w tej sytuacji menadżerowie, którzy nadzorują, jak pracownicy radzą sobie z nowymi warunkami. I to właśnie kadra wyższego szczebla musi zwrócić szczególną uwagę na sferę emocjonalną najmłodszych, których negatywne skutki home office dotknęły najbardziej. Teraz powoli przychodzi moment, w którym należy zastanowić się, jak odbudowywać nadszarpnięte przez home office relacje - tłumaczy.

Czytaj więcej

We wrześniu br. podwyżki wynagrodzeń deklarowały głównie firmy budowlane (19 proc.).
Które firmy planują podwyżki wynagrodzeń pracowników?

78 proc. liderów planuje wprowadzenie szkoleń, które pomogą dostosować się do nowych metod pracy, a ponad połowa chce zwiększyć budżety na wydarzenia społeczne dla pracowników, aby zachęcić ich do budowania relacji.